Eggstokkreft

 

I 2011 fikk 485 kvinner eggstokkreft i Norge og 326 døde av sykdommen. Forekomsten av eggstokkreft har vært relativt stabil de siste tretti årene, men fem års relativ overlevelse har kun bedret seg marginalt de siste 50 årene.

Risiko for å få eggstokkreft øker med alderen. Selv om denne kreftformen rammer noen få unge kvinner, øker forekomsten fra 50 års alder. De aller fleste av kvinnene som får eggstokkreft er over 60 år.  

2011 fikk 485 pasienter diagnosen eggstokkreft og 326 døde av denne alvorlige kreftformen. Den høye dødeligheten for  eggstokkreftpasientene skyldes at symptomene på sykdommen er ukarakteristiske og kommer sent i sykdomsforløpet. Det fører til at 66% av kvinnene får diagnosen når kreften har spredd seg, og prognosene er dårlige.

Det fører til at fem års relativ overlevelse for de som rammes er 44%. Dette er en relativt sett en lavere overlevelse enn for de andre gynekologiske kreftformene (livmorhalskreft og livmorkreft) og overlevelse har heller ikke blitt merkbart bedre for de som rammes de siste tiårene.

Pr. 31.12.2011 var det 4156 kvinner i live som hadde eller hadde hatt eggstokkreft. Dette var i overkant av 8 % flere enn ved utgangen av 2001. Dette er en beskjeden økning i antall kreftoverlevere i forhold til mange andre kreftformer hvor stadig flere overlever eller lever lengre med sin sykdom.

Ukjente risikofaktorer - vanskelig å forebygge

Det er vanskelig å forebygge eggstokkreft fordi det er vanskelig å finne faktorer som øker risikoen for å få denne kreftformen. Forskerne mener allikevel at sykdom oppstår i et samspill mellom ulike delvis ukjente faktorer.

For å forebygge sykdommen anbefales kvinner derfor å følge de generelle råd for kosthold, fysisk aktivitet og tobakksbruk. 
 
Det er vist at kvinner som ikke har født barn har høyere risiko for å få eggstokkreft enn kvinner som har gått gjennom en fødsel. Bruk av p-piller reduserer også risiko for eggstokkreft. Dette tyder på at kjønnshormoner og antallet eggløsninger en kvinne gjennomgår kan gi lavere risiko for å få denne kreftformen.
 
Ny forskning har imidlertid vist at tobakk kan gi økt risiko for eggstokkreft.

Et lite antall tilfeller (6 %) av tilfellene kan delvis skyldes arvelighet. I noen av disse tilfellene kan det påvises en feil (mutasjon) i arvematerialet i to gener som kalles BRCA1 og BRCA2. Kvinner som har mutasjon i disse genene, har høyere risiko for eggstokkreft, og brystkreft og kreft i egglederne. Det finnes også andre mutasjoner som kan gi økt risiko.Årsaker til eggstokkreft

Hva du gjøre for å redusere din risiko for å få eggstokkreft 

Nasjonalt register for gynekologisk kreft

  • Data om eggstokkreft lagres i registeret for gynekologisk kreft. Registeret er nyopprettet og fikk nasjonal status 2013. Registeret OVANOR var forløper til  gynkreft-registeret og samlet inn utvidet informasjon om eggstokkreft i perioden 2002-2007
    Les mer om Register for gynekologisk kreft

              

 

Informasjon om kreft til pasienter eller pårørende

 

Kreftregisteret besvarer ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging av kreftsykdom fra pasienter eller pårørende. Slike henvendelser rettes til fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen

Nyttige linker

Lungekreft - internasjonal informasjon