Brystkreft

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. 3415 kvinner fikk brystkreft i 2015.

Forekomsten av brystkreft har økt betydelig de siste tiårene, og i 2015 var det dobbelt så mye brystkreft blant norske kvinner som i 1957.

Overlevelsen har imidlertid blitt gradvis bedre, og nesten 9 av 10 kvinner som rammes er i live 5 år etter diagnosen.

Brystkreft rammer først og fremst kvinner, men også noen få menn. Årlig rammes mellom 10-20 menn og forekomsten i befolkningen har ikke økt de siste 50 årene.  

Ved utgangen av 2014 var det i underkant av 43.000 kvinner og menn som hadde blitt friske av eller levde med brystkreft. Til tross for dette døde 663 kvinner og 6 menn av brystkreft.

Screening finner mer brystkreft

Det finnes ingen entydige årsak til hvorfor stadig flere kvinner får brystkreft.

Noe av økningen kan tilskrives Mammografiprogrammet, den organiserte screeningen mot brystkreft som tilbys norske kvinner mellom 50-69 år. Programmet avdekker flere krefttilfeller på et tidligere tidspunkt enn dersom kvinnen skulle ventet til symptomene meldte seg. Dette bedrer høyst sannsynlig overlevelsen for de som rammes.

Det er imidlertid mye som tyder på at også livsstil kan øke faren for å få brystkreft. Endel tilfeller kan trolig forebygges ved lavere alkoholforbruk, omlegging av kosthold og økt fysisk aktivitet. 

Rundt 5 prosent av tilfellene skyldes antakeligvis arv.     

For de som rammes av denne sykdommen blir derfor utsiktene til å overleve stadig bedre, og de som ikke blir friske lever lengre med sykdommen.

Ved siden av tidligere diagnostisering er det gjort store fremskritt i behandlingen av brystkreft de siste årene.

Nesten 9 av 10 kvinner lever 5 år etter diagnose

Andelen kvinner som er i live 5 år etter å ha blitt diagnostisert med brystkreft har økt kraftig. På slutten av 1970 tallet var 5 års relativ overlevelse 69,8 prosent. Siste femårsperiode er overlevelsen økt til underkant av 90 prosent. 

Ved utgangen av 2015 var antallet brystkreft overlevere (det vil si de menn og kvinner som har, eller har hatt brystkreft) 44.182. Dette er en økning fra 31.364 ved utgangen av 2005.

Faktorer som spiller inn på risiko for brystkreft

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

Brystkreftregisteret fikk nasjonal status 2013, men har registrert data siden 2009. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og det er opprettet en referansegruppe. 
Les mer om Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft her

Informasjon om kreft til pasienter eller pårørende

Kreftregisteret besvarer ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging av kreftsykdom fra pasienter eller pårørende.

Slike henvendelser rettes til fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen.

Få mer informasjon om Kreftlinjen på kreftforeningen.no.

Nyttige linker

Les om brystkreft på helsenorge.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft

Brystkreftforeningen

Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG)

Breast cancer on National Cancer Institute website