[Increased risk of testicular dysgenesis?] Økt forekomst av utviklingsfeil i testiklene?

Aschim EL, Grotmol T, Haugen TB. [Increased risk of testicular dysgenesis?] Økt forekomst av utviklingsfeil i testiklene? Tidsskr Nor Laegeforen 2006; 126(17):2278-2281.