Forskere

Kreftregisteret har over 50 vitenskapelig ansatte, fordelt på forskerstillinger, postdoktorer og stipendiater.

Sist oppdatert: 14.04.2019 

Forskere

Amelie Tropé

Bettina Kulle Andreassen

Bjørn Møller

Bo Terning Hansen

Edoardo Botteri

Eiliv Lund (bi-stilling)

Espen Enerly

Geir Hoff

Giske Ursin

Hilde Langseth

Inger Kristin Larsen

Jan Nygård

Jo S. Stenehjem

Kristina Kjærheim

Mari Nygård

Paula Berstad

Randi Gislefoss

Solveig Hofvind

Sophie Fosså (bi-stilling)

Steinar Tretli

Tom Børge Johannesen

Tom K. Grimsrud

Tom Grotmol

Tone Bjørge (bi-stilling)

Trine Rounge

Trude Eid Robsahm

Øyvind Holme

 

Alle ansatte