Forskere ved Kreftregisteret

Vår forskning spenner seg over en rekke fagområder innen kreftfeltet. Her finner du oversikt over Kreftregisterets forskere.

Generelt om spørsmål til Kreftregisteret

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk tar derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen

Forskere (alfabetisk)KontaktinformasjonVitenskaplige publikasjoner

Andreassen, Bettina Kulle
Forsker  

B.K.Andreassen@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 82

Høyoppløselig bilde

PubMed

Andreassen, Trude
Stipendiat  

Trude.Andreassen@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 40

Høyoppløselig bilde

PubMed

Berstad, Paula
Forsker  

Paula.Berstad@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 35

Høyoppløselig bilde

PubMed

Botteri, Edoardo
Forsker  

Edoardo.Botteri@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 80

Høyoppløselig bilde

PubMed

Ellingjord-Dale, Merete
Post doc  

Merete.Ellingjord-Dale@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 17

Høyoppløselig bilde

PubMed

Enerly, Espen
Forsker  

espen.enerly@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 00

Høyoppløselig bilde

PubMed

Gislefoss, Randi
Forsker

randi.gislefoss@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 85

Høyoppløselig bilde

PubMed

Grimsrud, Tom K.
Overlege

tom.k.grimsrud@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 52

Høyoppløselig bilde

PubMed
 

Grotmol, Tom
Overlege

tom.grotmol@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 29

Høyoppløselig bilde

PubMed
 

Haldorsen, Tor
Forsker

tor.haldorsen@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 07

Høyoppløselig bilde

PubMed
 

Hansen, Bo Terning
Forsker

bo.terning.hansen@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 39

Høyoppløselig bilde

PubMed

Hartmann-Johnsen, Olaf Johan
Stipendiat

olaf.johan.hartmann-johnsen@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 83

 

PubMed
 

Hoff, Geir
Forsker

geir.hoff@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 90

Høyoppløselig bilde

 PubMed

 

Hofvind, Solveig
Seksjonsleder

solveig.hofvind@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 28

Høyoppløselig bilde

 

PubMed

 

Johannesen, Tom Børge
Overlege
Nestleder
Registeravdelingen
Leder
Medisinsk faggruppe

tom.borge.johannesen@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 16

Høyoppløselig bilde 

PubMed

Kirkøen, Benedicte
Stipendiat  

Benedicte.Kirkoen@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 49

Høyoppløselig bilde

PubMed

 

Kjærheim, Kristina
Overlege
Nestleder
Forskningsavdelingen

kristina.kjaerheim@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 77

Høyppløselig bilde 

 

PubMed

Knudsen, Markus
Stipendiat  

Markus.Knudsen@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 88

Høyoppløselig bilde

PubMed

 

Langseth, Hilde
Forsker
Leder
Gruppe for biobank basert forskning - Janus serumbank

hilde.langseth@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 31

Høyoppløselig bilde 

PubMed

 

Larsen, Inger Kristin
Forsker

inger.kristin.larsen@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 37

Høyoppløselig bilde 

PubMed

Lönnberg, Stefan
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (60%)

stefan.loennberg@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 12

Høyoppløselig bilde 

PubMed

Moshina, Nataliia
Stipendiat  

Nataliia.Moshina@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 77

Høyoppløselig bilde

 

PubMed

 

Møller, Bjørn
Avdelingsleder
Registeravdelingen

bjorn.moller@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 63

Høyoppløselig bilde

PubMed
 

Nilssen, Yngvar
Stipendiat
Registeravdelingen Forskningsseksjonen

yngvar.nilssen@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 03

 PubMed

Nygård, Jan F.
Avdelingsleder
Registerinformatikkavdelingen

jan.nygard@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 10

Høyoppløselig bilde
 

  PubMed
 

Nygård, Mari
Overlege
Leder
Gruppe for HPV-basert epidemiologisk forskning

mari.nygard@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 51

Høyoppløselig bilde

 PubMed  

Paulsen, Torbjørn
Forsker (Bistilling)

torbjorn.paulsen@kreftregisteret.no

Telefon: 

Høyoppløselig bilde 

PubMed

Ranheim, Kristin Randel
Stipendiat  

Kristin.Ranheim.Randel@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 89

Høyoppløselig bilde

PubMed

Rounge, Trine
Forsker

Trine.Rounge@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 34

Høyoppløselig bilde

PubMed

 

Robsahm, Trude Eid
Forsker

trude.eid.robsahm@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 32

Høyoppløselig bilde 

PubMed

Schult, Anna Lisa
Stipendiat

Anna.Schult@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 94

Høyoppløselig bilde

PubMed

Katrine Damgaard

Skyrud, Katrine Damgaard
Stipendiat 

katrine.damgaard@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 65

 

 PubMed

Stenehjem, Jo
Stipendiat

jo.stenehjem@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 86

Høyoppløselig bilde  

PubMed

Strand, Trond-Eirik
Forsker

trond-eirik.strand@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 54

Høyoppløselig bilde 

PubMed
 

Tretli, Steinar
Forsker  

steinar.tretli@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 84

Høyoppløselig bilde 

PubMed

Ursin, Giske
Direktør

giske.ursin@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 87 01

Høyoppløselig bilde
PubMed
 

Weiderpass, Elisabete
Overlege
Avdelingsleder
Forskningsavdelingen
Leder
Gruppe for etiologisk forskning

elisabete.weiderpass@kreftregisteret.no

Telefon: 22 92 88 09

Høyoppløselig bilde

PubMed

 

Åsli, Linn Merete
Stipendiat

linn.merete.asli@kreftregisteret.no

Telefon:  22 92 87 91
 

Høyoppløselig bilde

 PubMed