Seksjon for molekylær epidemiologi og infeksjoner

Seksjonens virksomhet fokuserer på molekylære markører og infeksjoner relatert til risiko for kreftutvikling og tidlig deteksjon, med mål om å forbedre forebygging av kreft.
Sist oppdatert:

Vår forskning er basert på bruk av molekylære data fra biobanker, epidemiologiske data fra helseregistre og screeningprogrammer, samt data fra spørreskjema- og helseundersøkelser. Mange av våre prosjekter er tverrfaglige og involverer både epidemiologisk, molekylærbiologisk og klinisk kompetanse.

Et viktig tema for vår forskning er HPV-relatert kreft, og vi har flere prosjekter om HPV-vaksinering og screening mot livmorhalskreft. Et annet hovedtema for seksjonen er biomarkørforskning basert på biologisk materiale fra den prospektive populasjonsbaserte Janus serumbank, og andre biobanker. Vi jobber også med å tilrettelegge for forskningssamarbeid mellom Kreftregisteret og legemiddelindustrien, og med utvikling av statistiske metoder for å analysere komplekse datasett.

Seksjonen er i tillegg ansvarlig for drift av flere av Kreftregisterets biobanker og laboratoriefasiliteter, og har ansatte innen forskningsstøtte, biobankdrift og laboratoriefunksjoner.

Vi samarbeider tett med de andre seksjonene i avdelingen, og med molekylærepidemiologiske og kliniske forskingsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

 

Simon J, Brenner N, Reich S, Langseth H, Hansen BT, Ursin G, Ferreiro-Iglesias A, Brennan P, Kreimer AR, Johansson M, Pring M, Nygard M, Waterboer T (2022)
Nasopharyngeal carcinoma patients from Norway show elevated Epstein-Barr virus IgA and IgG antibodies prior to diagnosis
Cancer Epidemiol, 77, 102117 (in press)
DOI 10.1016/j.canep.2022.102117, PubMed 35121404

Townsend MK, Trabert B, Fortner RT, Arslan AA, Buring JE, Carter BD, Giles GG, Irvin SR, Jones ME, Kaaks R, Kirsh VA, Knutsen SF, Koh WP, Lacey JV, Langseth H, Larsson SC, Lee IM, Martínez ME, Merritt MA, Milne RL, O'Brien KM, Orlich MJ, Palmer JR, Patel AV, Peters U et al. (2021)
Cohort Profile: The Ovarian Cancer Cohort Consortium (OC3)
Int J Epidemiol (in press)
DOI 10.1093/ije/dyab211, PubMed 34652432

Gislefoss RE, Berge U, Lauritzen M, Langseth H, Wojewodzic MW (2021) 
A Simple and Cost-Effective Method for Measuring Hemolysis in Biobank Serum Specimens
Biopreserv Biobank
DOI 10.1089/bio.2021.0037, PubMed 34613836

Ramberg H, Richardsen E, de Souza GA, Rakaee M, Stensland ME, Braadland PR, Nygård S, Ögren O, Guldvik IJ, Berge V, Svindland A, Taskén KA, Andersen S (2021)
Proteomic analyses identify major vault protein as a prognostic biomarker for fatal prostate cancer
Carcinogenesis, 42 (5), 685-693
DOI 10.1093/carcin/bgab015, PubMed 33609362

Chen D, Grimsrud TK, Langseth H, Barr DB, Bassig BA, Blair A, Cantor KP, Gammon MD, Lan Q, Rothman N, Engel LS (2020)
Prediagnostic serum concentrations of organochlorine pesticides and non-Hodgkin lymphoma: A nested case-control study in the Norwegian Janus Serum Bank Cohort
Environ Res, 187, 109515
DOI 10.1016/j.envres.2020.109515, PubMed 32445944

Nygård MHansen BT, Kjaer SK, Hortlund M, Tryggvadóttir L, Munk C, Lagheden C, Sigurdardottir LG, Campbell S, Liaw KL, Dillner J (2020)
Human papillomavirus genotype-specific risks for cervical intraepithelial lesions
Hum Vaccin Immunother, 17 (4), 972-981
DOI 10.1080/21645515.2020.1814097, PubMed 32990181

Hektoen HH, Robsahm TE, Andreassen BK, Stenehjem JS, Axcrona K, Mondul A, Gislefoss RE (2020)
Lifestyle associated factors and risk of urinary bladder cancer: A prospective cohort study from Norway
Cancer Med, 9 (12), 4420-4432
DOI 10.1002/cam4.3060, PubMed 32319230

Kjaer SK, Nygård M, Sundström K, Dillner J, Tryggvadottir L, Munk C, Berger SEnerly E, Hortlund M, Ágústsson ÁI, Bjelkenkrantz K, Fridrich K, Guðmundsdóttir I, Sørbye SW, Bautista O, Group T, Luxembourg A, Marshall JB, Radley D, Yang YS, Badshah C, Saah A (2020)
Final analysis of a 14-year long-term follow-up study of the effectiveness and immunogenicity of the quadrivalent human papillomavirus vaccine in women from four nordic countries
EClinicalMedicine, 23, 100401
DOI 10.1016/j.eclinm.2020.100401, PubMed 32637895

Enerly EBerger S, Kjær SK, Sundström K, Campbell S, Tryggvadóttir L, Munk C, Hortlund M, Thomas Group, Joshi A, Saah AJ, Nygård M (2020)
Use of real-world data for HPV vaccine trial follow-up in the Nordic region
Contemp Clin Trials, 92, 105996
DOI 10.1016/j.cct.2020.105996, PubMed 32247041

Enerly E, Flingtorp R, Christiansen IK, Campbell S, Hansen M, Myklebust TÅ, Weiderpass ENygård M (2019)
An observational study comparing HPV prevalence and type distribution between HPV-vaccinated and -unvaccinated girls after introduction of school-based HPV vaccination in Norway
PLoS One, 14 (10), e0223612
DOI 10.1371/journal.pone.0223612, PubMed 31600341

Rounge TB, Lauritzen M, Erlandsen SE, Langseth H, Holmen OL, Gislefoss RE (2019)
Ultralow amounts of DNA from long-term archived serum samples produce quality genotypes
Eur J Hum Genet, 28 (4), 521-524
DOI 10.1038/s41431-019-0543-x, PubMed 31719661

Hansen BT, Kjaer SK, Arnheim-Dahlström L, Liaw KL, Juul KE, Thomsen LT, Frederiksen K, Elfström KM, Munk C, Nygård M (2019)
Age at first intercourse, number of partners and sexually transmitted infection prevalence among Danish, Norwegian and Swedish women: estimates and trends from nationally representative cross-sectional surveys of more than 100 000 women
Acta Obstet Gynecol Scand, 99 (2), 175-185
DOI 10.1111/aogs.13732, PubMed 31529491

Aasbø G, Solbrække KN, Waller J, Tropé A, Nygård MHansen BT (2019)
Perspectives of non-attenders for cervical cancer screening in Norway: a qualitative focus group study
BMJ Open, 9 (8), e029505
DOI 10.1136/bmjopen-2019-029505, PubMed 31471438

Nygård S, Lingjærde OC, Caldas C, Hovig E, Børresen-Dale AL, Helland Å, Haakensen VD (2019)
PathTracer: High-sensitivity detection of differential pathway activity in tumours
Sci Rep, 9 (1), 16332
DOI 10.1038/s41598-019-52529-3, PubMed 31704995

Gislefoss RE, Stenehjem JS, Hektoen HH, Andreassen BK, Langseth H, Axcrona K, Weiderpass E, Mondul A, Robsahm TE (2018)
Vitamin D, obesity and leptin in relation to bladder cancer incidence and survival: prospective protocol study
BMJ Open, 8 (3), e019309
DOI 10.1136/bmjopen-2017-019309, PubMed 29602840

Rounge TB, Umu SU, Keller A, Meese E, Ursin G, Tretli S, Lyle R, Langseth H (2018)
Circulating small non-coding RNAs associated with age, sex, smoking, body mass and physical activity
Sci Rep, 8 (1), 17650
DOI 10.1038/s41598-018-35974-4, PubMed 30518766

Langseth H, Gislefoss RE, Martinsen JI, Dillner J, Ursin G (2017)
Cohort Profile: The Janus Serum Bank Cohort in Norway
Int J Epidemiol, 46 (2), 403-404g
DOI 10.1093/ije/dyw027, PubMed 27063606