Etiologisk kreftforskning

Forskningen i seksjonen er basert på populasjonsbaserte kreftdata koblet til biobanker, helseundersøkelser, andre kohorter/studier og register.
Sist oppdatert: 23.04.2021

Forskningsprosjektene i seksjonen spenner fra klassisk epidemiologi til molekylær og klinisk epidemiologi. Seksjonens forskningsprosjekter er rettet mot primær og sekundær kreftforebygging.

Siden 1970-tallet har yrkes- og miljøeksponering og kreftrisiko vært et sentralt forskningsfelt i kreftepidemiologi, og i seksjonen har vi pågående prosjekter med fokus på kreftrisiko blant annet hos arbeidere i offshore-industri og blant brannmenn.

Et raskt voksende forskningsfelt er hvordan bruken av reseptbelagte legemidler påvirker både kreftrisiko og overlevelse. Seksjonen flere pågående prosjekter med fokus på dette.

Seksjonen har også flere prosjekter med formål om å identifisere, utvikle og validere biologiske markører som kan brukes i tidlig diagnostikk, og som kan gi ny kunnskap om mekanismer i kreftutviklingen.

Modifiserbare livsstilsfaktorer har betydning for en rekke kreftformer og dette er også en del av seksjonens forskningsportefølje, hvor røyking, ultrafiolett (UV) stråling, fysisk aktivitet og overvekt er sentrale faktorer.

Etiologisk seksjon består per i dag av 19 ansatte, fordelt på 7 senior-forskere og 10 stipendiater og postdoktorer.

Seksjonen bidrar også med betydelige ressurser til andre oppgaver ved Kreftregisteret; publisering av Kreftregisteret årlige rapport (Cancer in Norway), besvarer henvendelser fra media, helsevesenet og befolkningen, er fagpersoner i kvalitetsregistrene, samt i vitenskapelige fagråd og komitearbeid utenfor huset.

Utvalgte publikasjoner fra seksjonen

Berge LAMAndreassen BKStenehjem JSHeir TFuru KJuzeniene ARoscher ILarsen IKGreen ACVeierød MBRobsahm TE (2020)
Use of Antidepressants and Risk of Cutaneous Melanoma: A Prospective Registry-Based Case-Control Study
Clin Epidemiol12193-202
DOI 10.2147/CLEP.S241249PubMed 32110111

Enerly EBerger SKjær SKSundström KCampbell STryggvadóttir LMunk CHortlund MThomas Group. Electronic address: thomas_group@merck.comJoshi ASaah AJNygård M (2020)
Use of real-world data for HPV vaccine trial follow-up in the Nordic region
Contemp Clin Trials92105996
DOI 10.1016/j.cct.2020.105996PubMed 32247041

Frisch DBecker DWojewodzic MW (2020)
Dissecting the Transcriptomic Basis of Phenotypic Evolution in an Aquatic Keystone Grazer
Mol Biol Evol37 (2)475-487
DOI 10.1093/molbev/msz234PubMed 31722403

Robsahm TEStenehjem JSBerge LAMVeierød MB (2020)
Prevalence of Indoor Tanning Among Teenagers in Norway Before and After Enforcement of Ban for Ages Under 18 Years
Acta Derm Venereol100 (8)adv00127
DOI 10.2340/00015555-3482PubMed 32285136

Schwartz GGTretli SKlug MGRobsahm TE (2020)
Women who develop ovarian cancer show an increase in serum calcium and a decrease in serum albumin. A longitudinal study in the Janus Serum Bank Cohort
Gynecol Oncol (in press)
DOI 10.1016/j.ygyno.2020.07.006PubMed 32723677