Seksjon for epidemiologi og forebygging

Forskningen i seksjonen er basert på populasjonsbaserte kreftdata koblet til biobanker, helseundersøkelser, andre kohorter/studier og register.
Sist oppdatert:

Forskningsprosjektene i seksjonen spenner fra klassisk epidemiologi til molekylær og klinisk epidemiologi og i hovedsak rettet mot primær og sekundær forebygging av en rekke kreftformer.

Siden 1970-tallet har yrkes- og miljøeksponering og kreftrisiko vært et sentralt forskningsfelt i kreftepidemiologien, og i seksjonen har vi flere pågående prosjekter med fokus på kreftrisiko, blant annet arbeidere i offshore-industrien, blant brannmenn og bønder.

Et raskt voksende forskningsfelt er hvordan bruken av reseptbelagte legemidler påvirker både kreftrisiko og overlevelse. Seksjonen har økende aktivitet innen dette feltet (farmakoepidemiologi).

Modifiserbare livsstilsfaktorer har betydning for en rekke kreftformer og seksjonens forskningsportefølje inkluderer flere prosjekter med fokus på sentrale faktorer som røyking, ultrafiolett (UV) stråling, fysisk aktivitet og overvekt.

I tillegg har seksjonen prosjekter med formål om å identifisere og validere biologiske markører som kan brukes i tidlig diagnostikk, og som kan gi ny kunnskap om mekanismer i kreftutviklingen.

Seksjonen bidrar også med betydelige ressurser til andre oppgaver ved Kreftregisteret; publisering av Kreftregisteret årlige rapport (Cancer in Norway), besvarer henvendelser fra media, helsevesenet og befolkningen, er fagpersoner i kvalitetsregistrene, samt representerer Kreftregisteret i ulike vitenskapelige fagråd og komiteer nasjonalt og internasjonalt.

Seksjonen består per i dag av 19 ansatte, fordelt på 8 forskere og 4 PhD-stipendiater og 7 postdoktorer.

 

Jakobsen J, Veierød MB, Grimsrud TK, Fosså SD, Hammarström B, Kjærheim K. Early detection of prostate cancer in firefighters: a register-based study of prognostic factors and survival. Occup Environ Med. 2021 Sep 11:oemed-2021-107622. doi: 10.1136/oemed-2021-107622. Epub ahead of print. PMID: 34510005. 

Togawa K, Leon ME, Lebailly P, Beane Freeman LE, Nordby KC, Baldi I, MacFarlane E, Shin A, Park S, Greenlee RT, Sigsgaard T, Basinas I, Hofmann JN, Kjaerheim K, Douwes J, Denholm R, Ferro G, Sim MR, Kromhout H, Schüz J. Cancer incidence in agricultural workers: Findings from an international consortium of agricultural cohort studies (AGRICOH). Environ Int. 2021 Dec;157:106825. doi: 10.1016/j.envint.2021.106825. Epub 2021 Aug 27. PMID: 34461377; PMCID: PMC8484858.

Hektoen HH, Gislefoss RE, Stenehjem JS, Langseth H, Axcrona K, Mondul AM, Robsahm TE, Andreassen BK. Prediagnostic Serum 25-Hydroxyvitamin D and Mortality Among Bladder Cancer Patients in the Janus Serum Bank Cohort. Clin Epidemiol. 2021 Sep 14;13:801-811. doi: 10.2147/CLEP.S319620. PMID: 34548821; PMCID: PMC8449552. 

Storås AH, Fosså SD, Ursin G, Andreassen BK. Survival trends for patients with primary metastatic prostate cancer before and after the introduction of new antitumor drugs. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2021 Sep 7. doi: 10.1038/s41391-021-00445-x. Epub ahead of print. PMID: 34493838.

Støer NC, Bouche G, Pantziarka P, Sloan EK, Andreassen BK, Botteri E. Use of non-cancer drugs and survival among patients with pancreatic adenocarcinoma: a nationwide registry-based study in Norway. Acta Oncol. 2021 Sep;60(9):1146-1153. doi: 10.1080/0284186X.2021.1953136. Epub 2021 Aug 2. PMID: 34338111. 

Botteri E, Berstad P, Sandin S, Weiderpass E. Lifestyle changes and risk of cancer: experience from the Swedish women's lifestyle and health cohort study. Acta Oncol. 2021 Jul;60(7):827-834. doi: 10.1080/0284186X.2021.1919756. Epub 2021 May 14. PMID: 33988490. 

Stenehjem JS, Babigumira R, Hosgood HD, Veierød MB, Samuelsen SO, Bråtveit M, Kirkeleit J, Rothman N, Lan Q, Silverman DT, Friesen MC, Robsahm TE, Kjærheim K, Andreassen BK, Shala NK, Liu FC, Strand LÅ, Grimsrud TK. Cohort Profile: Norwegian Offshore Petroleum Workers (NOPW) Cohort. Int J Epidemiol. 2021 May 17;50(2):398-399. doi: 10.1093/ije/dyaa107. PMID: 32879941; PMCID: PMC8128454. 

Stenehjem JS, Støer NC, Ghiasvand R, Grimsrud TK, Babigumira R, Rees JR, Nilsen LT, Johnsen B, Thorsby PM, Veierød MB, Robsahm TE. Prediagnostic serum 25-hydroxyvitamin D and melanoma risk. Sci Rep. 2020 Nov 18;10(1):20129. doi: 10.1038/s41598-020-77155-2. PMID: 33208828; PMCID: PMC7676247. 

Berge LAM, Andreassen BK, Stenehjem JS, Larsen IK, Furu K, Juzeniene A, Roscher I, Heir T, Green A, Veierød MB, Robsahm TE. Cardiovascular, antidepressant and immunosuppressive drug use in relation to risk of cutaneous melanoma: a protocol for a prospective case-control study. BMJ Open. 2019 Feb 20;9(2):e025246. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025246. PMID: 30787091; PMCID: PMC6398655.

Robsahm TE, Helsing P, Svendsen HL, Veierød MB. Clinical Suspicion Sensitivity of Nodular and Superficial Spreading Melanoma. Acta Derm Venereol. 2021; 101(4):adv00427. doi: 10.2340/00015555-3782.PMID: 33686445

Robsahm TE, Heir T, Sandvik L, Prestgaard E, Tretli S, Erikssen JE, Falk RS. Changes in midlife fitness, body mass index, and smoking influence cancer incidence and mortality: A prospective cohort study in men. Cancer Med. 2019 Aug;8(10):4875-4882. doi: 10.1002/cam4.2383. Epub 2019 Jul 4. PMID: 31270954; PMCID: PMC6712445.