Administrasjon og forskningsstøtte

Enhetens formål er å drive effektiv forskningsstøtte med høy kvalitet, samt å sørge for administrativ bistand til avdelingsledelsen.
Sist oppdatert:

Enheten består personer med variert kompetanse og bred erfaring innen forskningsstøtte og forskningsrådgivning, både innen forskningsadministrasjon og datahåndtering.

Medarbeiderne bistår forskningsprosjekter innenfor et bredt spekter av fagområder, og i alle faser; planlegging, søknadsprosesser, koordinering, datainnsamling, analyser, publisering og formidling.