Administrasjon og forskningsstøtte

Enhetens formål er å drive effektiv forskningsstøtte med høy kvalitet, samt å sørge for administrativ bistand til avdelingsledelsen.

Enheten består personer med variert kompetanse og bred erfaring innen forskningsstøtte og forskningsrådgivning, både innen forskningsadministrasjon og datahåndtering. Medarbeiderne bistår forskningsprosjekter innenfor et bredt spekter av fagområder, og i alle faser; planlegging, søknadsprosesser, koordinering, datainnsamling, analyser, publisering og formidling.