Administrasjon og forskningsstøtte

Enhetens formål er å drive effektiv forskningsstøtte med høy kvalitet, samt å sørge for administrativ bistand til avdelingsledelsen.

Enheten består av ca 7-10 medarbeidere med variert kompetanse og bred erfaring innen forskningsstøtte og forskningsrådgivning, både innen forskningsadministrasjon og data management. Medarbeiderne bistår forskningsprosjekter innenfor et bredt spekter av fagområder, og i alle faser; planlegging, søknadsprosesser, koordinering, datainnsamling, analyser, publisering og videreformidling.