Etiologisk kreftforskning

Siden er under utvikling

Forskning er ett av Kreftregisterets hovedmål og forskningen i seksjonen er basert på populasjonsbaserte kreftdata koblet til biobanker helseundersøkelser, andre kohorter/studier og register. Forskningsprosjektene spenner fra klassisk epidemiologi til molekylær og klinisk epidemiologi. Seksjonens forskningsprosjekter er rettetmot primær og sekundær kreftforebygging.

Siden 1970-tallet har yrkes- og miljøeksponering og kreftrisiko vært et sentralt forskningsfelt i kreftepidemiologi og i seksjonen har vi pågående prosjekter med fokus på kreftrisiko blant annet hos arbeidere i offshore-industri og blant brannmenn. Et raskt voksende forskningsfelt er hvordan bruken av reseptbelagte legemidler påvirker både kreftrisiko og overlevelse. Seksjonen flere pågående prosjekter med fokus på dette. Seksjonen har flere prosjekter med formål om å identifisere, utvikle og validere biologiske markører som kan brukes i tidlig diagnostikk, og som kan gi ny kunnskap om mekanismer i kreftutviklingen. Modifiserbare livsstilsfaktorer har betydning for en rekke kreftformer og dette er også en del av seksjonens forskningsportefølje, hvor røyking, ultrafiolett (UV) stråling, fysisk aktivitet og overvekt er sentrale faktorer.

Seksjonen bidrar også med betydelige ressurser til andre oppgaver ved Kreftregisteret; publisering av Kreftregisteret årlige rapport (Cancer in Norway), besvare henvendelser fra media, helsevesenet og befolkningen, som fagpersoner i kvalitetsregistre og er aktive i flere vitenskapelige fagråd.

Utvalgte publikasjoner fra seksjonen