Uønskede svangerskapsutfall etter behandling av forstadier til livmorhalskreft

Tidligere studier har vist at kvinner som er behandlet for forstadier til livmorhalskreft har en økt risiko for ulike uønskede svangerskapsutfall.
Sist oppdatert:

Bakgrunn og hensikt


I denne nasjonale kohort-studien med data bl.a. fra Livmorhalsprogrammet og Medisinsk fødselsregister, var risikoen for tidlig fødsel (før 37 fullgåtte svangerskapsuker) (hazard ratio 1,8; 95% konfidensintervall 1,7-2,0) og spontanabort (hazard ratio 2,5; 95% konfidensintervall 1,7-3,7) økt etter behandling av forstadier til livmorhalskreft. I perioden 1998-2014 var det ca. 400 for tidlige fødsler og ca. 30 spontanaborter i Norge som kunne tilskrives slik behandling.

Risikoen for tidlig fødsel var økt ved en rekke ulike behandlingsformer inkludert slyngekonisering. Risikoen var relativt sett høyest i svangerskap av kort varighet, og økte med mengde vev som ble fjernet fra livmorhalsen ved behandlingen. Risikoen for tidlig fødsel avtok imidlertid i løpet av studieperioden.

Publikasjoner

Bjørge T, Skare GB, Bjørge L, Tropé A, Lönnberg S. Adverse pregnancy outcomes after treatment for cervical intraepithelial neoplasia. Obstet Gynecol 2016; 128: 1265-73.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27824756/