Tarmbakterier og livsstil ved tarmkreftscreening

Det er en sammenheng mellom tarmbakterier og tarmkreftrisiko. Vi ønsker å oppdage en biomarkør basert på bakterieinnhold i avføringsprøver, og finne sammenheng mellom forstadier av tarmkreft, livsstilsfaktorer og tarmbakterier.

Sist oppdatert: 15.05.2019 

Bakgrunn

Screening mot tarmkreft reduserer forekomst av og dødelighet i tarmkreft. Dagens tester for screening kan likevel utvikles til å være mindre plagsomme for deltagere, samtidig som de kan bli mer nøyaktige og billigere. 

Det er sammenheng mellom den enkeltes tarmflora og tarmkreftutvikling. Det er nå mulig å kartlegge alle bakterier som finnes i tarmen, kalt mikrobiota, og eventuelt avgjøre hvilke bakterier som spiller en rolle i tarmkreftutviklingen. Ved hjelp av denne informasjonen kan vi utvikle tester som kan brukes i fremtiden.

Kosthold og livsstilsvaner som røyking, fysisk aktivitet, alkoholkonsum og overvekt påvirker risikoen for tarmkreft, delvis gjennom å endre tarmens bakterieflora. Dette samspillet er likevel lite kjent.

For å forstå hvilke bakterier i tarmen som kan brukes til å oppdage forstadier eller kreft tidlig, er det behov for studier som undersøker både tarmbakterier og livsstilsfaktorer i sammenheng med utvikling av tarmpolypper.

Formål med studien

Denne studien er et underprosjekt av screening mot tarmkreftVårt hovedmål er å utvikle nye tester for tarmbakterier som kan brukes i screeningprogrammet slik at prøvetagning forenkles og resultatet blir sikrere.

Vi vil også undersøke om det er sammenheng mellom kosthold og livsstil, tarmflora og tarmkreftutvikling.

Da kan vi forbedre råd om forebygging av kreft samt øke nøyaktigheten på testene.

Foruten det overordnede målet om å utvikle en ny test for tarmkreft, har studien også flere delmål:

 • Identifisere assosiasjoner mellom tarmbakterier og forstadier av kreft i en norsk screeningbefolkning.

• Undersøke hvordan mikrobielle biomarkører endres ved fjerning av polypper som har stor risiko for å utvikle seg til kreft.

• Finne sammenheng mellom livsstilsfaktorer, tarmbakterier og forstadier av tarmkreft.

 

Design og studiedeltakere

Studien består av deltakere  som har blitt invitert til koloskopi etter å ha levert en positiv avføringsprøve.

I tillegg til å følge vanlig forløp i screeningen (bokser i blått), bes deltakerne besvare spørsmål om kosthold og livsstil, samt å levere to ekstra avføringsprøver (bokser i rødt). Dette er for å undersøke om tarmfloraen forandres etter fjerning av eventuelle forstadier til kreft. 

 

 

Deltakerinformasjon

 

Takk til alle dere som deltar!

Vi sender en SMS med påminnelse til deltakere som ikke har levert noen oppfølgningsprøve 1-2 uker etter tilsendt utstyr. Ta kontakt med oss hvis du trenger nytt utstyr.

Her kan du laste ned invitasjonsbrev og prøvetakningsinstruksjon. 

 

Last ned:

Invitasjonsbrev

FIT-prøven 2mnd etter koloskopi

FIT-prøven 12mnd etter koloskopi

Prosjektstatus

Rekruttering av studiedeltakere startet høsten 2017 og vi er nå over halvveis i antall inviterte deltakere. Vi forsetter å invitere nye deltakere og samler inn avføringsprøver etter ca to og ca tolv måneder (punkt 3 og punkt 4 i figur).  

I februar startet Even sannes Riiser som postdoktor på prosjektet. Han skal jobbe med mikrobiotaanalyser. Vi har nå rekruttert enda en postdoktor (oppstart august 2019) som skal jobbe med kosthold- og livsstilsanalyser. 

 

Nyheter 

Prosjektet ble for andre året i rad tildelt midler fra Kreftforeningens utlysning "Open Call".  Les mer om tildelingen på Kreftforeningens hjemmeside.

 

                                                                                                            Foto: Kreftforeningen

Les mer om tildelingen  av midler til prosjektet i 2017 på Kreftforeningens hjemmeside. 

 

Andre prosjekter

Sammenheng mellom bearbeidet mat og tarmkreft

Kreftregisteret jobber også med andre studier på temat tarmbakterier, livsstil og tarmkreft. Dette prosjektet er et samarbeid med Nofima, og formålet er å undersøke hvordan bearmeidede kjøttprodukter, spesielt pølser, påvirker risikoen for tarmkreft. Les mer på prosjektnettsiden.

 

Mikrobielle biomarkører i NORCCAP-kohorten

I dette prosjektet brukes prøver innsamlet i NORCCAP-studien, for å undersøke om det er mulig å finne mikrobielle biomarkører for tarmkreft. Prøvene er innsamlet for opptil 18 år siden. Dette gjør det mulig å undersøke sammenhengen mellom tarmbakterier og risiko for fremtidig tarmkreft.  Les mer på prosjektnettsiden.

 

Samarbeidspartnere

                                                               

 

Robert Lyle, Kjernefasilitetsleder/Forsker, Norsk sekvenseringssenter.

Ole Herman Ambur, Førsteamanuensis, Høyskolen i Oslo og Akershus. 

Richard Landberg, Professor Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige.

Willem de Vos, University of Helsinki og Professor Wageningen University.

Anette Hjartåker, Professor Universitetet i Oslo.

Scott BultmanAss. Prof.  at University of North Carolina at Chapel Hill

Vahid Bemanian, Forsker, Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, Ahus

Pekka Ellonen and the Technology lab at FIMM, Helsinki, Finland.  

Mingyang Song, Ass. Prof, Harvard T.H. Chan School of Public Health.