Tarmbakterier og livsstil ved screening mot tarmkreft

Det er kjent at det er en sammenheng mellom hvilke bakterier som finnes i tarmen og tarmkreftrisiko. Vi ønsker å oppdage en tarmkreftbiomarkør basert på bakterieinnhold i avføringsprøver, og finne sammenheng mellom forstadier av tarmkreft, livsstilsfaktorer og tarmbakterier.

Publisert: 27.10.2017
Sist oppdatert: 08.11.2017

Bakgrunn:

Screening mot tarmkreft reduserer forekomst av og dødelighet i tarmkreft. Dagens tester for screening kan likevel utvikles til å være mindre plagsomme for deltagere, samtidig som de kan bli mer nøyaktige og billigere. 

Det er sammenheng mellom den enkeltes tarmflora og tarmkreftutvikling. Det er nå mulig å kartlegge alle bakterier som finnes i tarmen, kalt mikrobiota, og eventuelt avgjøre hvilke bakterier som spiller en rolle i tarmkreftutviklingen. Ved hjelp av denne informasjonen kan vi utvikle tester som kan brukes i fremtiden.

Kosthold og livsstilsvaner som røyking, fysisk aktivitet, alkoholkonsum og overvekt påvirker risikoen for tarmkreft, delvis gjennom å endre tarmens bakterieflora. Dette samspillet er likevel lite kjent.

For å forstå hvilke bakterier i tarmen som kan brukes til å oppdage forstadier eller kreft tidlig, er det behov for studier som undersøker både tarmbakterier og livsstilsfaktorer i sammenheng med utvikling av tarmpolypper.

Formål med studien

Denne studien er et underprosjekt av screening mot tarmkreftVårt hovedmål er å utvikle nye tester for tarmbakterier som kan brukes i screeningprogrammet slik at prøvetagning forenkles og resultatet blir sikrere.

Vi vil også undersøke om det er sammenheng mellom kosthold og livsstil, tarmflora og tarmkreftutvikling.

Da kan vi forbedre råd om forebygging av kreft samt øke nøyaktigheten på testene.

Foruten det overordnede målet om å utvikle en ny test for tarmkreft, har studien også flere delmål:

 • Identifisere assosiasjoner mellom tarmbakterier og forstadier av kreft i en norsk screeningbefolkning.

• Undersøke hvordan mikrobielle biomarkører endres ved fjerning av polypper som har stor risiko for å utvikle seg til kreft.

• Finne sammenheng mellom livsstilsfaktorer, tarmbakterier og forstadier av tarmkreft.

 

 

Design og studiedeltakere

Studien består av deltakere  som har blitt invitert til koloskopi etter å ha levert en positiv avføringsprøve.

I tillegg til å følge vanlig forløp i screeningen (bokser i blått), bes deltakerne besvare spørsmål om kosthold og livsstil, samt å levere to ekstra avføringsprøver (bokser i rødt). Dette er for å undersøke om tarmfloraen forandres etter fjerning av eventuelle forstadier til kreft. 

Prosjektstatus

Rekruttering av studiedeltakere startet høsten 2017. 

 

Nyheter 

Prosjektet var et av de forskningsprosjektene som fikk støtte fra Kreftforeningen i årets tildeling. Les mer  på Kreftforeningens hjemmeside.

 

 

Samarbeidspartnere

 

Thomas de Lange, Lege og førsteamanuensis Universitetet i Oslo.

Ole Herman Ambur, førsteamanuensis, Høyskolen i Oslo og Akershus. 

Richard Landberg, Professor Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige.

Willem de Vos, University of Helsinki og Professor Wageningen University

Anette Hjartåker, Professor Universitetet i Oslo.

Scott BultmanAss. Prof.  at University of North Carolina at Chapel Hill

Technology lab at FIMM, Helsinki, Finland, led by Pekka Ellonen