Sylinderepitelforandringer i livmorhalsen og risiko for livmorhalskreft

Livmorhalskreftscreening har ikke vært så effektiv mht. å avdekke sylinderepitelforandringer i livmorhalsen som forandringer i plateepitelet.

Bakgrunn og hensikt

Med utgangspunkt i data fra Kreftregisteret (inkludert Livmorhalsprogrammet) har vi i en studie sett nærmere på kvinner med atypiske forandringer i sylinderepitelet (AGUS og ACIS) i celleprøver, samt kvinner med normal cytologi, men hvor sylinderepitel eller metaplastisk epitel manglet. Vi ønsket å beskrive sammenhengen mellom disse celleforandringene og påfølgende histologiske diagnoser, og senere risiko for å utvikle gynekologisk kreft.

Majoriteten av kvinnene med AGUS (78%) og ACIS (92%) var registrert med en histologisk prøve 3 år etter celleprøven. I 42% av histologiprøvene etter AGUS og 75% av prøvene etter ACIS fant man dysplastiske, premaligne eller maligne forandringer. Blant kvinnene som hadde normal cytologi, men hvor sylinderepitel eller metaplastisk epitel manglet, var det bare 3% som var registrert med en histologisk prøve etter 3 år. 77% av disse prøvene var normale eller hadde godartede forandringer.

I løpet av oppfølgingsperioden utviklet 2,6% av kvinnene med AGUS og 6,5% av kvinnene med ACIS gynekologisk kreft. Livmorhalskreft var den vanligste kreftformen både etter AGUS og ACIS, og adenokarsinom var den hyppigste histologiske undergruppen. Det var ingen økt kreftrisiko blant kvinnene med normale celleprøver, men hvor sylinderepitel eller metaplastisk epitel manglet.

Publikasjoner

Graue R, Lönnberg S, Skare GB, Sæther SMM, Bjørge T. Atypical glandular lesions of the cervix and risk of cervical cancer. Acta Obstet Gynecol Scand 2020; 99: 582-90.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31853943/