Spørsmål og svar

Klikk på spørsmålene under for å se svar.

Her finner du svar på mange av spørsmålene som kan dukke opp når du skal vurdere om du vil delta i studien, og etter at du har blitt deltaker.

Se gjerne gjennom spørsmålene, og se om du finner svar på det du lurer på her. Dersom du fortsatt har ubesvarte spørsmål håper vi at du tar kontakt med oss!

Kontaktinformasjon

Prosjektmedarbeider: Ine Marie Larsson

Telefon: 22 45 13 00

Velg tastevalg for "Befolknings- og spørreundersøkelser" og "Stressmestring etter sykdom".

E-post: stressmestring@kreftregisteret.no

Jeg er deltaker i studien, hvorfor har jeg ikke fått beskjed om hvilken gruppe jeg tilhører?

Det kan det ta opp til to uker fra du samtykker til å delta i dette prosjektet til du blir tildelt en gruppe . Vi foretar tildeling av deltakere til de ulike gruppene på en fast dag hver uke. Når du er tildelt en gruppe, vil vi ringe deg opp på det første mulige tidspunktet du har oppgitt. 

Jeg er deltaker i studien og kommer ikke gjennom på telefon. Hva gjør jeg?

Telefonlinjen til denne studien er betjent hverdager mellom kl: 09:00 og kl: 14:30. Dersom du ikke kommer gjennom på telefonen i våre åpningstider, vil vi få beskjed om dette og vil ringe deg tilbake. Alternativt kan du sende en e-post til stressmestring@kreftregisteret.no, og si at du har forsøkt å komme i kontakt med oss, så vil vi kontakte deg. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger på e-post.

Jeg oppfyller alle inklusjonskriteriene, men har ikke mottatt invitasjon til deltagelse i prosjektet. Hva skyldes dette?

Det kan være flere grunner til dette:

  1. Vi inkluderer deltakere fortløpende. Derfor kan det være at du ikke har blitt invitert enda, men at du kommer til å motta en invitasjon senere.
  2. Du er ikke i undergruppen av brystkreftpasienter som får invitasjon til studien.
  3. Du er ikke aktiv bruker av Helsenorge.no og du har ikke digital postkasse.
Jeg er deltaker i prosjektet, og har havnet i kontrollgruppen. Kan jeg bytte?

Nei, det er ikke mulig å bytte gruppe. Alle deltakere er like viktige for prosjektet, uavhengig av hvilken gruppe de er i. Som deltaker i kontrollgruppen er du med på å bidra til at vi kan sammenligne resultater og se på hvordan, eller hvorvidt programmene virker. Som deltaker i kontrollgruppen vil du imidlertid få tilgang til appen etter at din deltagelse i prosjektet er ferdig, ca. 3 år etter at du mottok din diagnose.

Jeg er deltaker i studien og ønsker å vite hva slags opplysninger dere har lagret om meg. Hvordan finner jeg ut av dette?

Når du sender inn spørreskjemaet, mottar du en kopi av skjemaet du sendte inn på Helsenorge.no eller til din digitale postkasse. Når det gjelder øvrige opplysninger som Kreftregisteret har lagret om deg, har ikke prosjektmedarbeider i studien direkte tilgang til dette. Du kan lese mer om retten til innsyn i lagrede opplysninger her.

Jeg er deltaker i prosjektet, men ønsker å trekke min deltakelse. Hva gjør jeg?

Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke ditt samtykke tilbake. Deltakere som trekker seg fra prosjektet, kan kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke få konsekvenser for eventuell videre behandling av deg som pasient. Dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke, kan du gå inn på https://minside.kreftregisteret.no eller ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon er oppgitt i margen til høyre.

Jeg har fått en invitasjon til deltakelse i dette prosjektet, men ønsker ikke å delta. Hva gjør jeg?

Dersom du ikke ønsker å delta i dette prosjektet besvarer du ikke spørreskjemaet du har fått tilsendt. Dersom du ønsker å stoppe henvendelser vedrørende dette forskningsprosjektet kan du gå inn på https://minside.kreftregisteret.no, eller ta kontakt  på telefon 22 45 13 00 eller e-post: stressmestring@kreftregisteret.no. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger som helseopplysninger på e-post.

Jeg er deltaker i studien og følger et opplegg fra en behandler i forbindelse med min mentale helse. Er det en konflikt mellom denne behandlingen og deltakelse i studien?

Vi oppfordrer deg til å følge den behandlingen du går til. Dette gjelder både medisinsk og annen behandling. Deltakelse i dette prosjektet er ikke ment å erstatte annen behandling. Dersom du har spørsmål vedrørende behandlingen din må du ta dette opp med din behandler.