Regionale forskjeller i livmorhalskreft i Norge

Forskningsprosjektet beskriver forekomst av livmorhalskreft og risikofaktorer for livmorhalskreft på regionalt nivå i Norge.
Sist oppdatert:

Hensikt

Ved hjelp av data fra Kreftregisteret ønsker vi med dette prosjektet å undersøke om det er regionale forskjeller i livmorhalskreft i Norge.

Datagrunnlag

Studien bruker anonymiserte data om tilfeller av livmorhalskreft og om oppmøte til screening mot livmorhalskreft.

I tillegg brukes et separat datasett fra en stor spørreundersøkelse om livsstil og helse for å se om det kan være regionale forskjeller i risikofaktorer for livmorhalskreft, som seksualatferd og røyking. Det er ingen kobling mellom register- og spørreskjemadata.

Status

Alle data i prosjektet er innhentet fra Kreftregisteret og fra spørreundersøkelsen, og publisering er pågående.