Finansiering og samarbeidspartnere

Kreftregisteret samarbeider med en rekke ledende forskere fra ulike institusjoner.

                           Folkehelseinstituttet                                                    Dartmouth, USA

 

                                      

 

                 Universitetet i Bergen                                                 Imperial College, UK