Samarbeidspartnere

Kreftregisteret samarbeider med både nasjonale og internasjonale aktører i forbindelse med arbeidet med OMOP-data modellen.

Internasjonale samarbeidspartnere

The Observational Health Data Sciences and Informatics program (OHDSI)

Det er den internasjonale organisasjonen OHDSI (The Observational Health Data Sciences and Informatics) som leder utvikling OMOP-data modellen og tilhørende programvare. Kreftregisteret deltar i arbeidsgruppene relatert til onkologi og registre. 

https://www.ohdsi.org/

European Health Data & Evidence Network

I Europa er konsortiet EHDEN (European Health Data & Evidence Network) en stor pådriver for OMOP. Kreftregisteret er data partner i EHDEN og er synlig i deres katalog over europeiske databaser harmonisert til OMOP. EHDEN har også bidratt med midler til kreftregisterets OMOP-arbeid (OMOP-EHDEN). 

https://www.ehden.eu/

Andre internasjonale samarbeidspartnere

I tillegg til formelle prosjektbaserte forskningssamarbeid med bl.a. Netherlands Cancer Registry at IKNL (Blueberry), and Center for Surgical Sciences ved Sjællands Universitetshospital (FLORENCE) har vi uformelt samarbeid med andre europeiske kreftregistre (Cancer Registry of Luxembourg, Geneva Cancer Registry, Vaud Cancer Registry and Geneva Cancer Registry (Switzerland). Det er også et formelt samarbeid med flere institusjoner i Europa gjennom EU Horizon-prosjektet IDEA4RC.  

Nasjonale samarbeidspartnere

Våren 2021 etablerte vi sammen med norske partnere et uformelt OMOP-forum for deling av erfaringer, innsikt og diskusjon av aspekter ved implementering og utførelse av forskning ved bruk av OMOP i Norge. I forumet deltar jevnlig deltakere fra klinisk datavarehus ved Oslo Universitetssykehus, avdeling for farmasi ved Universitetet i Oslo, Direktoratet for e-helse og Kreftregisteret.

Høsten 2023 formaliserte vi dette samarbeidet som en nasjonal node i det europiske chapteret av OHDSI. Den nasjonale noden er åpen for deltagelse fra andre som er interresert i OMOP i Norge.

Hvordan bli medlem av nasjonal node

For å bli medlem av nasjonal node, ta kontakt med Espen Enerly (esen@kreftregisteret.no) eller Siri Larønningen (sla@kreftregisteret.no). 

For å få tilgang til Teams-kanaler for den nasjonale noden og arbeidsgruppene i OHDSI-nettverket, må du registrere deg for en OHDSI Teams-bruker via dette skjemaet. Etter at du har fått tildelt en bruker, må du benytte dette skjemaet for å registrere deg for den norske noden (velg "Europa" i chapter-menyen) og for internasjonale arbeidsgrupper du ønsker å være med i.