AI-løsning til bruk ved kreftoperasjoner under EU-programmet Interreg ØKS

Interreg ØKS brobyggerprosjektet "AI-løsning til bruk ved kreftoperasjoner" er et samarbeid med Danmark som skal ved bruk av sykehus og registerdata danne grunnlaget for et nytt beslutningsstøtteverktøy. Dette innledende prosjektsamarbeidet har ledet frem til prosjektet FLORENCE
Sist oppdatert:

Formål

Vi fikk midler til et brobyggerprosjekt sammen med CSS fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS). Interreg ØKS er et europeisk regionalt utviklingsfond som støtter prosjekter som satser på innovasjon, en grønn omstilling, transport eller et grenseløst arbeidsmarked. De støtter også såkalte brobyggerprosjekter, som er førprosjekter som skal forberede søknaden til kommende, fullskala prosjekter. Dette har ledet frem til prosjektet FLORENCE med støtte fra Interreg ØKS. Ytterligere informasjon er å finne på Florence prosjektsiden. Dette forprosjektet er avsluttet.