Andre OMOP prosjekter

-OMOP-datamodellen kan både være grunnlag for prosjektdatabaser og data utleveringer av statistikk.

Som ledd i EHDEN samarbeidet inviteres Kreftregisteret til OMOP-prosjekter som baserer seg på å samle kreftstatistikk basert på OMOP-modellen fra datapartnerne. Vi har bl.a. takket ja til å delta i et slikt prosjekt som fokuseres på overlevelse etter kreft og som koordineres fra Oxford University og NICE (National Institute for Health and Care Excellence).