Bruk av datamodellen OMOP

Tilgjengeliggjøring av data er en viktig del av Kreftregisterets virksomhet. Det blir også stadig mer fokus på å utføre forskning på en slik måte at flere kan forstå og etterprøve resultatene. Standardisering og harmonisering av data er viktig for å imøtekomme dette.

Denne utviklingen ønsker vi å være en del av, og Kreftregisteret har initiert og fått midler til å standardisere registerets data til datamodellen OMOP - Observational Medical Outcomes Partnership.

OMOP er utviklet gjennom et internasjonalt prosjekt som jobber med å standardisere data til et felles format. På den måten kan det lettere brukes til samarbeid, storskala analyser og deling av sofistikerte verktøy og metoder. Varierende format på helsedata gjør det vanskelig å samarbeide på tvers av organisasjoner og nasjoner. Med en felles datamodell blir utgangspunktet for deling bedre. Modellen tar utgangspunkt i etablerte kodeverk og tilorder variabler og struktur til OMOP-modellen. En slik generisk datamodell legger bl.a. til rette for standardiserte analyser og deling av analyseskript på tverrs av forskningsnettverk. Sentralt i konseptet er at data'ene hele tiden forblir lokalt lagret og at bare statistikk/aggregerte data går ut fra Kreftregisteret.

På sikt håper vi å kunne gjøre data tilgjengelige med utgangspunkt i denne datamodellen. 

Figuren viser en oversikt over hvilke av Kreftregisterets data som er mappet eller planlagt å mappes til OMOP. Alle kjernevariablene er mappet til datamodellen, og utvalgte variabler fra kvalitetsregistrene vil mappes i spesifikke prosjekter (SACT = Systemic anti-cancer treatment, PROs = Patient reported outcomes, dx  = Diagnosis, Clinical registry = kvalitetsregistre)

Pågående OMOP-prosjekter:

OMOP EHDEN-prosjektet

FLORENCE: føderert læring på kreftdata

BlueBerry

Avsluttede OMOP-prosjekter:

AI-løsning til bruk ved kreftoperasjoner under EU-programmet Interreg ØKS