Nyhetsbrev

Hvor har vaksinestudiene ført oss?

For 20 år siden var du en av de første i verden som fikk HPVvaksine (Gardasil) gjennom FUTURE II-studien. Grunnet svært gode resultater ble vaksinen godkjent av helsemyndigheter og den er tatt i bruk i over 100 land i verden. I Norge ble HPV-vaksine innført i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i 2009 og for gutter i 2018. Etter FUTURE II-studien deltok du i oppfølgingsstudien, LTFU V501, hvor data frem til 2017 ble samlet inn. Resultatene fra denne studien viser at vaksinen beskytter tilnærmet 100 % mot celleforandringer i livmorhalsen forårsaket av HPVtypene som vaksinen skal beskytte mot, i hvert fall i 14 år etter at vaksinen ble satt. Resultatet av studien ble publisert i et internasjonalt vitenskapelig tidsskrift i 2020(1) . Vaksinen beskytter i tillegg mot andre HPV-relaterte kreftformer og kjønnsvorter. Man ser fall i forekomst av HPV-relaterte celleforandringer og kreft samt andre HPV-relaterte sykdommer i land med høy vaksinasjonsdekning og etablerte screeningsprogram. I år inviteres de første som fikk HPV-vaksine i det norske barnevaksinasjonsprogrammet til å delta i Livmorhalsprogrammet og vi forventer tilsvarende reduksjon i antall sykdomstilfeller i Norge.

Vi trenger fortsatt mer kunnskap

Vi utvider nå LTFU-studien med oppfølging til 2025. Den utvidede studien innebærer også blodprøvetaking av deltakerne to ganger. Ved å måle vaksineindusert antistoffnivå i blodet vil man kunne vurdere vaksinens beskyttende effekt. Vi vil sende ut informasjon med samtykkeforespørsel i forkant av utvidelsen. I verden er livmorhalskreft den vanligste kreftformen blant kvinner under 35 år, og sykdommen skyldes HPV-infeksjon. At vi har en vaksine mot kreft er helt unikt, og World Health Organization (WHO) har et uttalt mål om å utrydde livmorhalskreft i dette århundret. For å lage en bærekraftig strategi for dette er det nødvendig med mer kunnskap. Det er blant dere som fikk vaksinen først at man tidligst kan få pålitelig informasjon om vaksinens egenskaper. Det gjelder blant annet varigheten av vaksinens beskyttende effekt og eventuelt behov for oppfriskingsdose.

 

(1). Kjaer, S.K., Nygård M. et al. Final analysis of a 14-year long-term follow-up study of the effectiveness and immunogenicity of the quadrivalent human papillomavirus vaccine in women from four nordic countries. EClinicalMedicine, 2020.