Forskningsgruppen

Bli kjent med prosjektgruppen som jobber med evaluering av HPV vaksinen Gardasils effekt i "Long Term Follow-Up" (LTFU) prosjektene.