Finansiering

LTFU studiene er oppdragsforskning initiert av Merck & Co, inc, etter krav fra det amerikanske Food and Drug Administration (FDA).

LTFU studiene er finansiert av legemiddelprodusenten Merck Sharp & Dohme (MSD) Norge.

Merck & Co, Inc