Blodprøvetaking i "Utvidet langtidsoppfølging av deltakere i studien med vaksine mot livmorhalskreft" LTFU studien

Dersom du har samtykket til å delta i den utvidede oppfølgingsstudien vil du våren 2023 motta invitasjon til blodprøvetaking.

I denne studien skal det samles inn blodprøver for å undersøke varigheten av vaksinens effekt og sikkerhet. Første runde gjennomføres våren 2023 og andre runde planlegges utført i 2025.

Blodprøveinnsamlingen foregår på ulike legekontor i Norge. Du vil få tildelt tid ved det legekontoret som er nærmest din folkeregistrerte bostedsadresse. Dersom du ikke bor ved folkeregistrert adresse, eller av ulike grunner ønsker å ta blodprøven ved et av de andre legekontorene har du mulighet til dette.  

Legekontorene som deltar i studien er:

Sted  By  Kontaktinformasjon

Sykehuset Vestfold HF

 

 Kvinnesenteret,

 Halfdan Wilhelmsens   alle 17,

 3103 Tønsberg

  90726819/93630310

Medicus AS

 

 Beddingen 8,

 7014 Trondheim

  73871473

Furst medisinsk labroratorium

 Dronningens gate 40,

 0154 Oslo

  22909500

Medi3 AS

 

 Forskningsavdelingen,

 Sundgt. 12,

 6003 Ålesund

  70117000

Kvinnelegen i Hedemark AS

 Elvarheimgata 10c,

 2408 Elverum

  62432070

Helse Berge HF - Haukeland universitetssykehus

 HPV Vaksinestudier,

 Jonas Lies vei 72-   Forskningslab,

 5058 Bergen

  99250101

Stavanger universitetssykehus

 Gynekologisk   Poliklinikk,

 Gerd-Ragna Bloch   Thoreseng. 8,

 4011 Stavanger
  51518080

Drammen sykehus

 

 Avdeling for Medisinsk   Biokjemi

 Drammen sykehus,

 Dronninggt. 28,

 3004 Drammen
  92239258

Dersom du ønsker å endre oppsatt tidspunkt eller blodprøvetakingssted kan du kontakte det aktuelle legekontoret direkte eller prosjektgruppen på epost: HPVvaksine@kreftregisteret.no

 

Blodprøvetakingen er selvfølgelig frivillig. Du kan velge å ikke avgi blodprøve og fremdeles være med i studien, gi oss gjerne beskjed dersom du ikke ønsker å delta på blodprøvetakingen.