Livmorhalskreft blant unge kvinner

I flere land har man sett en økning i forekomsten av livmorhalskreft blant unge kvinner.
Sist oppdatert:

Bakgrunn og hensikt

I denne studien ønsket vi å sammenligne stadiefordeling, screeninghistorikk og senere dødelighet blant kvinner som ble diagnostisert med livmorhalskreft da de var under 30 år med dem som var over 30 år på diagnosetidspunktet.

Forekomsten av livmorhalskreft blant kvinner under 30 år har nesten tredoblet seg siden 1950-tallet. Imidlertid var det bare en liten andel kvinner (ca. 5%) som ble diagnostisert med livmorhalskreft før 30 års alder. Screeninghistorikken til kvinnene i de to aldersgruppene var ulik. En større andel av de unge kvinnene hadde en gunstigere stadiefordeling på diagnosetidspunktet. Risikoen for død av livmorhalskreft var lavere blant kvinnene under 30 år sammenlignet med de eldre kvinnene, men forskjellen mellom aldersgruppene avtok over tid.

Publikasjoner

Gravdal BH, Lönnberg S, Skare GB, Sulo G, Bjørge T. Cervical cancer in women under 30 years of age in Norway; a population-based cohort study. BMC Women's Health 2021; 21: 110.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33736628/