Kreftrisiko og overlevelse ved medikamentbruk

Legemidler kan påvirke kreftrisiko, for eksempel kan hormonpreparater påvirke risikoen bryst- og eggstokkreft. Formålet med prosjektet er å studere sammenhenger mellom legemiddelbruk og risiko for å utvikle ulike krefttyper, samt prognose etter kreftdiagnose.

Sist oppdatert: 23.11.2019

Sammendrag

Prosjektet baserer seg på en stor registerkobling mellom Kreftregisteret, Reseptregisteret, SSB samt landsdekkende helseundersøkelser, for alle kvinner og menn i Norge født mellom 1925 og 1986. Disse blir fulgt opp prospektivt fra etableringen av Reseptregisteret i 2004 og frem til i dag. En av styrkene til prosjektet er derfor at vi kan studere legemidler på detaljnivå over tid.    

Bakgrunn for studien

Hormonbaserte legemidler har vært en viktig del av av prosjektet så langt. Blant annet har sammenhenger med risiko for brystkreft, melanom og tykk- og endetarmskreft blitt studert i en eldre versjon av registerkoblingen. Disse studiene planlegger vi å gjenta i den oppdaterte koblingen, i tillegg til andre kreftformer som for eksempel eggstokkreft. Videre er også andre legemidler som for eksempel anti-hypertensiver, metformin og statiner av interesse samt andre kreftformer som foreksempel lungekreft og endometriekreft.

Mens noen legemidler øker risikoen for kreft, virker andre legemidler både beskyttende for å utvikle kreft, og kan også bedre prognosen, for eksempel har det blitt vist at beta-blokkere kan øke brystkreftoverlevelse. At trygge og godt utprøvde legemidler kan bli brukt i sekundærforebygging og behandling av kreft er en spennende tankegang. Vi kommer derfor også til se på sammenhenger mellom bruk av forskjellige legemidler og overlevelse etter kreftdiagnose.   

Les mer om andre studier om legemidler og kreft ved Kreftregisteret.  

I media  

Leter etter medisiner med anti-kreft-bivirkninger, Kvinnehelsebloggen, Forskning.no

Hormonbruk i overgangsalderen og brystkreft hva er status i dag? Kvinnehelsebloggen, Forskning.no

Vitenskapelige publikasjoner

Cervenka IAl Rahmoun MMahamat-Saleh YFournier ABoutron-Ruault MCSeveri GCaini SPalli DGhiasvand RVeierod MBBotteri ETjønneland AOlsen AFortner RTKaaks RSchulze MBPanico STrichopoulou ADessinioti CNiforou KSieri STumino RSacerdote CBueno-de-Mesquita BSandanger TM et al. (2019)
Exogenous hormone use and cutaneous melanoma risk in women: The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition
Int J Cancer (in press)
DOI 10.1002/ijc.32674PubMed 31506954

Botteri EStøer NC, Weiderpass E, Pukkala EYlikorkala OLyytinen H (2019)
Menopausal Hormone Therapy and Risk of Melanoma: A Nationwide Register-Based Study in Finland
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev28 (11)1857-1860
DOI 10.1158/1055-9965.EPI-19-0554PubMed 31455672

Botteri E, Støer NC, Sakshaug S, Graff-Iversen S, Vangen S, Hofvind S, de Lange TBagnardi VUrsin GWeiderpass E (2017)
Menopausal hormone therapy and colorectal cancer: a linkage between nationwide registries in Norway
BMJ Open7 (11)e017639
DOI 10.1136/bmjopen-2017-017639PubMed 29146641
 

Botteri E, Støer NC, Sakshaug S, Graff-Iversen S, Vangen S, Hofvind S, Ursin G, Weiderpass E (2017)
Menopausal hormone therapy and risk of melanoma: Do estrogens and progestins have a different role?
Int J Cancer141 (9)1763-1770
DOI 10.1002/ijc.30878PubMed 28685818

Román MGraff-Iversen SWeiderpass E, Vangen S, Sakshaug S, Hofvind S, Ursin G (2016)
Postmenopausal Hormone Therapy and Breast Cancer Prognostic Characteristics: A Linkage between Nationwide Registries
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev25 (11)1464-1473
DOI 10.1158/1055-9965.EPI-16-0240PubMed 27461048
 

Román MSakshaug SGraff-Iversen SVangen S, Weiderpass E, Ursin GHofvind S (2015)
Postmenopausal hormone therapy and the risk of breast cancer in Norway
Int J Cancer138 (3)584-93
DOI 10.1002/ijc.29810PubMed 26289549

Presentasjoner  

Poster "Menopausal hormone therapy and colorectal cancer: a linkage between nationwide registries in Norway", ANCR, Stavanger, august 2017. 

Poster "Menopausal hormone therapy and risk of melanoma: do estrogens and progestins have a different role?", ANCR, Stavanger, august 2017. 

Poster "Menopausal hormone therapy and risk of cutaneous melanoma: Do estrogens and progestins have a different role?", GAP, Houston, mai 2017.

 

 

 Prosjektgruppen (Ursin og Hofvind mangler på bilde).