Kreftrisisko og overlevelse ved medikamentbruk

Legemidler kan påvirke kreftrisiko, for eksempel kan hormonpreparater påvirke risikoen bryst- og eggstokkreft. Formålet med prosjektet er å studere sammenhenger mellom legemiddelbruk og risiko for å utvikle ulike krefttyper, samt prognose etter kreftdiagnose.

ublisert: 27.09.2017 Sist endret: 24.01.2019

Sammendrag

Prosjektet baserer seg på en stor registerkobling mellom Kreftregisteret, Reseptregisteret, SSB samt landsdekkende helseundersøkelser, for alle kvinner og menn i Norge født mellom 1925 og 1986. Disse blir fulgt opp prospektivt fra etableringen av Reseptregisteret i 2004 og frem til i dag. En av styrkene til prosjektet er derfor at vi kan studere legemidler på detaljnivå over tid.    

Bakgrunn for studien

Hormonbaserte legemidler har vært en viktig del av av prosjektet så langt. Blant annet har sammenhenger med risiko for brystkreft, melanom og tykk- og endetarmskreft blitt studert i en eldre versjon av registerkoblingen. Disse studiene planlegger vi å gjenta i den oppdaterte koblingen, i tillegg til andre kreftformer som for eksempel eggstokkreft. Videre er også andre legemidler som for eksempel anti-hypertensiver, metformin og statiner av interesse samt andre kreftformer som foreksempel lungekreft og endometriekreft.

Mens noen legemidler øker risikoen for kreft, virker andre legemidler både beskyttende for å utvikle kreft, og kan også bedre prognosen, for eksempel har det blitt vist at beta-blokkere kan øke brystkreftoverlevelse. At trygge og godt utprøvde legemidler kan bli brukt i sekundærforebygging og behandling av kreft er en spennende tankegang. Vi kommer derfor også til se på sammenhenger mellom bruk av forskjellige legemidler og overlevelse etter kreftdiagnose.  

 

Les mer om andre studier om legemidler og kreft ved Kreftregisteret.  

Nyheter 

Nathalie Støer og Edoardo Botteri skriver om prosjektet på kvinnehelsebloggen på forskning.no.

Publikasjoner

E. Botteri, Støer NC, S. Sakshaug, S. Graff-Iversen, S. Vangen, S. Hofvind, T. de Lange, V. Bagnardi, G. Ursin, E. Weiderpass. Menopausal hormone therapy and colorectal cancer: a linkage between nationwide registries in Norway. In press.

Botteri EStøer NCSakshaug SGraff-Iversen SVangen SHofvind SUrsin GWeiderpass E (2017). Menopausal hormone therapy and risk of melanoma: Do estrogens and progestins have a different role? Int J Cancer141 (9)1763-1770. PubMed 28685818

M. Roman, S. Graff-Iversen, E. Weiderpass, S. Vangen, S. Sakshaug, S. Hofvind, G. Ursin. Postmenopausal hormone therapy and breast cancer prognostic characteristics: A linkage between nationwide registries (2016). Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention. 25(11): 1464-1473.

M Roman, S. Sakshaug, S. Graff-Iversen, S. Vangen, E. Weiderpass, G. Ursin, S. Hofvind. Postmenopausal hormone therapy and the risk of breast cancer in Norway. International Journal of Cancer (2016). 138(3): 584-593.

Presentasjoner  

Poster "Menopausal hormone therapy and colorectal cancer: a linkage between nationwide registries in Norway", ANCR, Stavanger, august 2017. 

Poster "Menopausal hormone therapy and risk of melanoma: do estrogens and progestins have a different role?", ANCR, Stavanger, august 2017. 

Poster "Menopausal hormone therapy and risk of cutaneous melanoma: Do estrogens and progestins have a different role?", GAP, Houston, mai 2017.

 

 

 Prosjektgruppen (Ursin og Hofvind mangler på bilde).