Kartlegging av legemidler og kreft

Dette store, registerbaserte prosjektet skal undersøke om medikamenter er assosiert med kreftforekomst. Prosjektet skal også utvikle et statistisk verktøy for monitorering av reseptpliktige legemidler med hensyn til kreftrisiko.

Sist oppdatert: 24.04.2019

Bakgrunn

Flere studier har vist at det kan være en sammenheng mellom noen reseptbelagte legemidler og kreftrisiko. Men på grunn av den lange oppfølgningstiden som kreves for å identifiere disse sammenhengene, er det vanskelig å studere dette med tradisjonelle pharmaepidemiologiske metoder. Målsetningen med dette prosjektet er å undersøke alle kombinasjoner av medikamenter og kreftformer, og se på både kreftforekomst og kreftoverlevelse. 

Studiedesign og datamateriale

Datamaterialet i denne studien består hovedsakelig av data fra Reseptregisteret og Kreftregisteret. Datamaterialet vill bestå av omtrent 200 000 krefttilfellder fra 2007-2015. Tilleggsdata hentes fra Statistisk sentralbyrå, Medisinsk fødselsregister og norsk patientregister (se figur under)  

 

klikk her for full størrelse

 

Publikasjoner

Andreassen BK, Støer NC, Martinsen JI, Ursin G, Weiderpass E, Thoresen GH, Debernard KB, Karlstad Ø, Pottegard A, Friis S (2019)
Identification of potential carcinogenic and chemopreventive effects of prescription drugs: a protocol for a Norwegian registry-based study
BMJ Open, 9 (4), e028504
DOI 10.1136/bmjopen-2018-028504, PubMed 30962244

 

Les mer om Kreftregisterets forskning på legemidler her