Forskningsformidling

Resultater fra prosjektet vil bli publisert i "Open access" tidsskrifter

Status: Prosjektet avventer datatilgang fra helsedata.no