Finansiering og samarbeid

Studiene er finansiert av Merck & CO, Inc. AoRRP studien gjennomføres i samarbeid med Merck, mens JoRRP studien gjennomføres med Merck, Kræftens Bekæmpelse i Danmark og Karolinska Institutet i Sverige.

Merck & Co, Inc 

 

Kræftens Bekæmpelse 

 

Karolinska Institutet