Deltakerinformasjon

Reservasjonsrett og informasjonssikkerhet

RRP studien benytter helseopplysninger fra Norsk pasientregister (NPR), Legemiddelregisteret (LMR), Nasjonalt Vaksinasjonsregister (SYSVAK) samt sosio-økonomiske data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Tilgjengeliggjøring av opplysningene er godkjent med hjemmel i helseregisterloven § 19b og 19c.

Personkonsekvensvurdering foreligger og er godkjent av personvernombud ved OUS.

 

Dine rettigheter til innsyn i dine opplysninger

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er lagret om deg. Dersom du ønsker innsyn i dine opplysninger må denne henvendelsen rettes direkte til det aktuelle registeret. Informasjon om hvordan du kan be om innsyn i de ulike registrene finner du ved å følge linkene under: 

Legemiddelregisteret - Norsk pasientregister - Nasjonalt vaksinasjonsregister - Statistisk sentralbyrå