Bakgrunn og formål

Laryngeal papillomatose, på engelsk recurrent respiratory papillomatosis (RRP) kan deles inn i to diagnoser basert på smitteårsak og sykdomsdebut. Vi skiller mellom smitte i voksen alder hovedsakelig forårsaket av seksuell aktivitet (Adult onset Recurrent Respiratory Papillomatosis - AoRRP) og smitte hos barn fra mor ved vaginal fødsel (Juvenile onset Recurrent Respiratory Papillomatosis - JoRRP)

RRP er en sjelden sykdom forårsaket av humant papillomavirus (HPV) som gir infeksjon og papillomalesjoner (vorter) i luftveiene [1]. Sykdomsbyrden kan være høy for personer med RRP med hyppige sykehusinnleggelser og mulige operasjoner [2]. Tidligere forskning har anslått at over 90% av alle RRP tilfeller skyldes HPV type 6 & 11 [3]. Vaksinen Gardasil beskytter mot begge disse HPV-typene og ble tidligere benyttet i skolevaksinasjonsprogrammet fra 2009 til 2016. 

Vi skal nå i undersøke vaksineeffekten og insidensrate for RRP hos voksne og barn. Dette gjøres i to paralelle prosjekter:

I prosjektet "Effekten av HPV-vaksinen Gardasil mot Laryngeal papillomatosis (AoRRP)" er primærformålet å undersøke om vaksinasjon med GARDASIL/GARDSIL9 før fylte 17 år reduserer risikoen for RRP diagnostisert i voksen alder (etter fylte 15 år). Sekundærformålet er å undersøke insidensraten hos begge kjønn (0-31 år) for RRP i Norge fra 2008 til 2021. 

I prosjektet "Effekten av GARDASIL/GARDASIL9 mot juvenil onset laryngeal papillomatose i Sverige, Danmark og Norge (JoRRP)" ønsker vi å undersøke om risikoen for JoRRP er lavere for barn hvor mor er fullvaksinert med GARDASIL/GARDASIL 9 minst ett år før fylte 17 år kontra barn med uvaksinerte mødre. JoRRP prosjektet gjennomføres i samarbeid med Kræftens Bekæmpelse i Danmark og Karolinska institutet i Svergie

 

Status: Prosjektet avventer datatilgang fra helsedata.no 

1. Larson DA, Derkay CS. Epidemiology of recurrent respiratory papillomatosis. APMIS. 2010 Jun;118(6-7):450-4. doi: 10.1111/j.1600-0463.2010.02619.x. PMID: 20553527.

2. Taliercio S, Cespedes M, Born H, Ruiz R, Roof S, Amin MR, Branski RC. Adult-onset recurrent respiratory papillomatosis: a review of disease pathogenesis and implications for patient counseling. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Jan;141(1):78-83. doi: 10.1001/jamaoto.2014.2826. PMID: 25393901.

3. Fortes HR, von Ranke FM, Escuissato DL, Araujo Neto CA, Zanetti G, Hochhegger B, Souza CA, Marchiori E. Recurrent respiratory papillomatosis: A state-of-the-art review. Respir Med. 2017 May;126:116-121. doi: 10.1016/j.rmed.2017.03.030. Epub 2017 Apr 1. PMID: 28427542.