Langtidseffekt av screening mot livmorhalskreft

Screening mot livmorhalskreft ble i Norge introdusert på 1970-tallet. Målet var å oppdage og behandle forstadier til kreft. Siden 1995 har kvinner mellom 25 og 69 år mottatt brev med påminnelse om celleprøve hvis det har gått mer enn 3 år siden siste prøve.
Sist oppdatert:

Bakgrunn og hensikt

Livmorhalskreft er på verdensbasis den fjerde mest vanlige kreftform blant kvinner. Denne kreftformen starter som lette forandringer i cellene, utvikler seg til forstadier til kreft for til slutt å utvikle seg til en invasiv sykdom. 

Forstadier til livmorhalskreft kan oppdages ved regelmessig screening, og ved tidlig behandling kan man derved unngå at forandringene utvikler seg til livmorhalskreft. Generelt ser man en nedgang i forekomst og dødelighet av livmorhalskreft når andelen av kvinner som følger Livmorhalsprogrammet er høy. 

Livmorhalsprogrammet har ført til at mange krefttilfeller har blitt forebygget, at flere krefttilfeller ha blitt oppdaget på et tidligere stadium og at overlevelsen generelt er bedret. Dette betyr at flere kvinner overlever livmorhalskreft. 

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke langtidseffekten av screening for livmorhalskreft ved å beskrive endringene i forekomst, mortalitet og overlevelse i Norge fra 1953 og frem til i dag, 

Datagrunnlag

For å kunne beskrive disse endringene bruker vi data fra Kreftregisteret. 

Status

Data er hentet inn og analyser pågår.