Kreft og graviditet

Dette prosjektet skal studere brystkreft under graviditet, hvordan svangerskap etter kreft er forbundet med økt forekomst av komplikasjoner, samt risikomønster for brystkreft for kvinner svangerskapsforgiftning.

Sist oppdatert: 20.03.2019

Brystkreft under graviditet

Det er usikkert om brystkreft under graviditet virkelig gir dårligere overlevelse. Få store studier er publisert om dette, og med sprikende resultater. Større studier mangler ofte prognostiske faktorer, og sykehusbaserte studier har nødvendige prognostiske faktorer inkludert, men ofte for få pasienter for pålitelig statistisk styrke, alternativt at det er fare for seleksjonsbias. Vi vil inkludere prognostiske faktorer for å undersøke overlevelse i en landsdekkende populasjon.

Helse ved graviditet etter kreft

Kreft og graviditet har ofte vært forbundet med gjensidig negativ påvirkning. Vi vet lite om mors helse ved graviditet etter kreft, og hvilken oppfølging som er riktig. Det er nesten ikke gjort større studier på denne pasientgruppen i det hele tatt. Gravide kreftoverlevere har noe større risiko for tidlig fødsel og barn med lav fødselsvekt. Vi vil undersøke om graviditet etter kreft gir mer kompliserte svangerskap og fødsler. Nyere studier viser at de fleste barn født etter kreft, ikke er påvirket av mors kreftbehandling og at mors prognose generelt ikke påvirkes ved en graviditet etter kreft.

Svangerskapsforgifting og brystkreft

Svangerskapsforgiftning synes virke beskyttende i forhold til framtidig brystkreft, men det er ukjent i hvilken grad svangerskapsforgiftning påvirker prognostiske faktorer hos de som faktisk får brystkreft. Kartlegging av prognostiske faktorer hos kvinner med brystkreft etter svangerskaps-forgiftning eller graviditetsrelatert høyt blodtrykk kan gi økt innsikt om svangerskapsforgiftning og om hvorfor tilstanden ser ut til å beskytte mot forekomst av brystkreft.

Metode og Materiale

Studien er populasjonsbasert, og materialet vil i hovedsak bestå av data fra Kreftregisteret og Medisinsk fødselsregister. For delstudien om brystkreft under graviditet vil informasjon om prognostiske faktorer og behandling inkluderes. For å se på hvilke typer brystkreft som oppstår etter svangerskapsforgiftning vil data fra mammografiprogrammet inkluderes.

 

Brystkreft er spesielt fokusert i to delprosjekter, mens alle aktuelle krefttyper som rammer kvinner i ung alder (hovedsaklig føflekkreft, kreft i livmorhals, bryst, eggstokk eller skjoldbruskkjertel, hjernesvulst, lymfom og leukemi) vil analyseres hver for seg og samlet i studien om mors helse ved graviditet etter kreft.