Akademiske samarbeidspartnere

Norske samarbeidspartnere

Sven Ove Samuelsen, professor, Universitetet i Oslo

Leiv Arne Rosseland, professor, Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo

Olav Røise, professor Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo

Magne Bråtveit, professor, Universitetet i Bergen

Tom Ivar Nilsen, professor Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Karl-Christian Nordby, Avdelingsdirektør arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI

Raymond Olsen, seniorforsker, STAMI

Jorunn Kirkeleit, seniorforsker, STAMI


Internasjonale samarbeidspartnere

Dean Hosgood, Associate Professor, Albert Einstein College of Medicine, USA

Debra Silverman, Director of the Occupational and Environmental Epidemiology Branch and Senior Investigator, National Cancer Institute, USA

Nathaniel Rotman, Senior Investigator, National Cancer Institute, USA

Qing Lan, Senior Investigator, National Cancer Institute, USA

Melissa Friessen, Senior Investigator, National Cancer Institute, USA

Roel Vermeulen, professor, Utrecht University, Netherlands 

Johannes (Hans) Kromhout, professor, Utrecht University, Netherlands 

Paul Demers, professor, Occupational Cancer Research Centre, Ontario, Canada 

Lawrence Engel, professor, University of North Carolina at Chapel Hill, USA