Publikasjoner Offshore

Sist oppdatert: 21.05.2021

Fagfellervurderte artikler

Liu FC, Veierød MB, Kjærheim K, Robsahm TE, Ghiasvand R, Hosgood HD, Samuelsen SO, Bråtveit M, Kirkeleit J, Rothman N, Lan Q, Silverman DT, Friesen MC, Babigumira R, Shala N, Grimsrud TK, Stenehjem JS (2022). Night shift work, chemical coexposures and risk of female breast cancer in the Norwegian Offshore Petroleum Workers (NOPW) cohort: a prospectively recruited case-cohort study.
BMJ Open.
PMID: 35074823
 
Liu FC, Veierød MB, Kjærheim K, Robsahm TE, Ghiasvand R, Babigumira R, Shala NK, Berge LAM, Ursin G, Grimsrud TK, Stenehjem JS (2021). Excess risk of male breast cancer in the Norwegian Offshore Petroleum Workers (NOPW) cohort: a possible link to extreme night shift work?
Breast Cancer Res.
PMID: 34794511
 

Liu FC, Grimsrud TK, Veierød MB, Robsahm TE, Ghiasvand R, Babigumira R, Shala NK, Stenehjem JS (2021).
Ultraviolet radiation and risk of cutaneous melanoma and squamous cell carcinoma in males and females in the Norwegian Offshore Petroleum Workers cohort.
Am J Ind Med. 
PMID: 33682179

Stenehjem JS, Babigumira R, Hosgood HD, Veierød MB, Samuelsen SO, Bråtveit M, Kirkeleit J, Rothman N, Lan Q, Silverman DT, Friesen MC, Robsahm TE, Kjærheim K, Andreassen BK, Shala NK, Liu FC, Strand LÅ, Grimsrud TK (2020).
Cohort Profile: The Norwegian Offshore Petroleum Workers (NOPW) Cohort.
Int J Epidemiol. 
PMID: 32879941

Stenehjem JS, Babigumira R, Friesen MC, Grimsrud TK (2019).
Harmonizing work history data in epidemiologic studies with overlapping employment records.
Am J Ind Med.  
PMID: 30919995

Stenehjem JSRobsahm TEBråtveit MSamuelsen SOKirkeleit JGrimsrud TK (2017)
Ultraviolet radiation and skin cancer risk in offshore workers
Occup Med (Lond)67 (7)569-573
PubMed 29048595

Stenehjem JSRobsahm TEBråtveit MSamuelsen SOKirkeleit JGrimsrud TK (2017)
Aromatic hydrocarbons and risk of skin cancer by anatomical site in 25 000 male offshore petroleum workers
Am J Ind Med60 (8)679-688
PubMed 28692192

Stenehjem JSKjærheim KBråtveit MSamuelsen SOBarone-Adesi FRothman NLan QGrimsrud TK (2015)
Benzene exposure and risk of lymphohaematopoietic cancers in 25,000 offshore oil industry workers
Br J Cancer113 (11)1641
PubMed 26625220

Stenehjem JSFriesen MCEggen TKjærheim KBråtveit MGrimsrud TK (2015)
Self-reported Occupational Exposures Relevant for Cancer among 28,000 Offshore Oil Industry Workers Employed between 1965 and 1999
J Occup Environ Hyg12 (7)458-68
PubMed 25671393

Stenehjem JSKjærheim KRabanal KSGrimsrud TK (2014)
Cancer incidence among 41,000 offshore oil industry workers
Occup Med (Lond)64 (7)539-45
PubMed 25082833

Aas GBAagnes BStrand LAGrimsrud TK (2009)
Suggested excess of occupational cancers in Norwegian offshore workers: preliminary results from the Cancer Registry Offshore Cohort
Scand J Work Environ Health35 (5)397-9
PubMed 19554245

Rapporter og andre publikasjoner: 

Strand LÅ, Andersen A (2001). Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet. Forskningsrapport nr. 1 – 2001. Oslo: Kreftregisteret. 

Aas GB, Strand LÅ & Grimsrud TK (2007). Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet  blant ansatte i norsk offshorevirksomhet - Foreløpig vurdering av kreftforekomst ogskisse for fremtidige studier. Oslo: Kreftregisteret.

Aas. GB, Strand LÅ & Grimsrud (2007). Kartlegging av kreftrisiko og
årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet  -
Utdanning og yrkesaktivitet utenfor offshore. Oslo: Kreftregisteret

Stenehjem og Grimsrud (2012). Prosjekt kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien. Yrkeshygienikeren 

Stenehjem J (2014). Cancer incidence and occupational exposure in offshore oil industry workers. Doktorgradsavhandling. Kreftregisteret, Universitetet i Oslo. 

Stenehjem & Grimsrud (2015). Benzeneksponering og risiko for lymfohematologisk kreft. Best Practice Juni 2015.