Kartlegging av arbeidsmiljø og helse blant offshorearbeidere

Kreftregisteret har innledet et samarbeid med ni av de største oljeselskapene i Norge for å skaffe oversikt over alle som har arbeidet offshore siden 1980. Hensikten er å studere sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse blant offshorearbeidere, både historisk og spesielt i nyere tid.
Sist oppdatert:

Kartleggingen skjer i to deler:

Del 1: Tilgjengeliggjøring av data om offshorearbeidere fra oljeselskapenes registre

Del 2: Spørreundersøkelse rettet mot offshorearbeidere direkte.


Personvern og etiske tillatelser

Kartleggingen og forskningsformålet er forhåndsgodkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK, prosjekt nr.: 136984). Det er gjennomført en personvernkonsekvensvurdering i samråd med personvernombudet ved Oslo universitetssykehus HF. Nærmere informasjon om personvern og rettigheter, roller og ansvar samt forskningsetisk for de enkelte deler finner du på linkene under.

 

Registerdata (del 1) har blitt tilgjengeliggjort av oljeselskapene, og mer informasjon finner du her.

Spørreundersøkelsen (del 2) Spørreundersøkelsen er nå avsluttet. Vi takker alle som har tatt seg tid til å besvare spørreskjemaet. Mer informasjon finner du her.