Spørreundersøkelse for kartlegging av yrkesrelatert sykdom blant norske offshorearbeidere

Kreftregisteret planlegger en spørreundersøkelse for å kartlegge offshoreansattes arbeidsmiljø og helse. Vi vil spørre om yrkeshistorikk, arbeidsmiljø og livsstilsfaktorer, slik at vi får best mulig bakgrunnsopplysninger når vi senere skal koble svarene til helseregistre og se på forekomst av sykdom.

Kreftregisteret har godkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) til å gjennomføre spørreundersøkelsen, og til senere å koble på informasjon om sykdom fra helseregistre, slik at det kan beregnes risiko for sykdom.

Kreftregisteret har godkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) til å gjennomføre spørreundersøkelsen, og til senere å koble på informasjon om sykdom fra helseregistre, slik at det kan beregnes risiko for sykdom. Kreftregisteret ønsker å få svar fra så mange norske offshorearbeidere som mulig, slik at resultatene blir mest mulig sikre, troverdige og representative. Alle norske offshorearbeidere kan derfor delta, både kontraktør- og operatøransatte, yrkesaktive og tidligere yrkesaktive.

Mer informasjon om spørreundersøkelsen og hvordan du kan bidra, kommer på denne siden etterhvert.

Takk for din interesse.