kreftrisiko blant offshorearbeidere

Studier har vist en sammenheng mellom offshorearbeid og noen kreftformer. Dette prosjektet er en fortsettelse av flere tidligere studier fra Kreftregisteret om kreftrisiko blant nordsjøarbeidere. I denne studien vil vi også gjøre årsaksrettende studier av kvinnelige offshorearbeidere som har vært lite studert før.

Publisert: 13.06.18. Sist oppdatert: 18.06.2018

Bakgrunn

Den første studien av kreftforekomst blant norske offshorearbeidere ble gjort allerede i 1989. Den gangen fikk Kreftregisteret en henvendelse fra daværende Oljeindustriens Landsforening (i dag Norsk Olje & Gass) om å kartlegge kreftforekomst og dødelighet blant norske offshorearbeidere. I perioden 1996–1998 ble det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant offshorearbeidere og vi har data fra 28 000 personer som jobbet offshore i perioden 1965–1998. Dette utgjør grunnlaget før studien. Les mer om offshorekohorten her. 

Studiedesign og datagrunnlag

Selv om man etter disse studiene vet mer om forekomsten og årsakene til noen kreftformer blant offshorearbeidere, er det fortsatt flere kreftformer og eksponeringer man ikke har studert, spesielt blant kvinnelige offshorearbeidere . I den nye studien vil Kreftregisteret gjøre flere årsaksrettete undersøkelser.

Mer spesifikt vil vi studere risikoen for alle typer kreft blant kvinner (spesielt akutt myelogen leukemi, føflekkreft og brystkreft) og risikoen for kreft i luftveiene og urinveiene blant menn.

Betydningen av eksponeringer i arbeidsmiljøet (kjemisk eksponering, UV og skiftarbeid) vil bli studert ved å sammenlikne personer med ulik grad av eksponering over tid. 

Prosjektstatus

I desember 2017 ble prosjektet bevilget totalt 13,540 mill NOK fra Forskningsrådets program PETROMAKS2. Les mer på programnettsiden.

Arbeidet med oppdateringen av yrkeshistorik startet i april 2018 og er beregnet ferdig i siste kvartal av 2018. 

Tre vitenskapelige stillinger vil bli lyst ut i løpet av høsten 2018 og våren 2019.  

Samarbeidspartnere

Marit B Veierød, professor, Universitetet i Oslo

Sven Ove Samuelson , professor, Universitetet i Oslo 

Magne Bråtveit, professor, Universitetet i Bergen

Jorunn Kirkeleit, førsteamanuens, Universitetet i Bergen og Haukeland Sykehus

Dean Hoodgood, Assistant Professor, Abert Einstein College of Medicine

Debra Silverman, Chief Occupational and Environmental Epidemiology Branch, NCI

Nathaniel Rotman, Senior Investigator, NCI 

Qing Lan, Senior Investigator, NCI 

 

Fra venstre: Tom K Grimsrud, Dean Hoosgood, Magne Bråtveit, Ingunn Sivertsen, Jo Stenehjem, Jorunn Kirkeleit, Ronnie Babigumira, Elina Vinberg