Offshorekohorten

Det er kjent at noen av de kjemiske forbindelsene i olje kan være kreftfremkallende. Formålet med disse studiene er å studere forekomsten av kreft blant nordsjøarbeidere.

Sist oppdatert: 03.03.2019

Pågående prosjekt:  

Med finansiering fra Forskningsrådets program PETROMAKS2 har Kreftreisteret i 2018 startet opp prosjektet "Exposure-related risks of cancer in Norwegian offshore petroleum workers". 

Bakgrunn og formål:

Etter at det norske «oljeeventyret» skjøt fart utover 1970 og 80-tallet, mottok Kreftregisteret i 1989 en henvendelse fra daværende Oljeindustriens Landsforening (i dag Norsk Olje & Gass) angående muligheten for å kartlegge kreftforekomst og dødelighet blant norske offshorearbeidere.

Kohortetablering og eksponeringsdata: I perioden 1996–1998 ble det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant 28 000 personer som jobbet offshore i perioden 1965–1998, disse personene og data fra dem utgjør "Offshorekohorten". Offshorekohorten blir med jevne mellomrom koblet opp mot Kreftregisterets database for å undersøke om det har blitt registrert noen nye krefttilfeller. Les mer om hvordan undersøkelsen ble gjennomført i rapporten "Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet".

 

Illustrasjonen viser tidslinje på Kreftregisterets Offshoreprosjekt. Klikk her for større bilde

 

Funn og tidligere studier

Tidligere studier fra Kreftregisteret i perioden 1999-2018 har vist følgende:

  • Forhøyet risiko for enkelte kreftformer (blodkreft, føflekkreft og lungekreft blant kvinner og blære- og brysthinnekreft blant menn) blant offshorearbeidere sammenlignet med den øvrige norske befolkningen. Les mer her.
  • Risikoen for enkelte typer lymfe- og blodkreft (akutt myelogen leukemi, multippelt myelom og kronisk lymfatisk leukemi) ser ut til å øke i takt med økende benzeneksponering. Les mer her. 
  • Risikoen for hudkreft (føflekkreft og annen hudkreft) på armene fra albuen ned ser ut til å øke med varigheten av hudkontakt med benzen og råolje. Les mer  her. 

 

Alle publikasjoner fra Kreftregisterets offshore studier.