INSPIRE:nyrekreft

INSPIRE:nyrekreft er det tredje prosjektet i INSPIRE. Prosjektet skal sørge for kontinuerlig og regelmessig datafangst fremover, og publisere de første analysene på medikamentell nyrekreftbehandling.
Sist oppdatert:

Nyrekreft er den tredje kreftdiagnose der prosjektet INSPIRE kobler medikamentell kreftbehandling sammen med diagnosedata og andre behandlingsdata i Kreftregisteret.

Prosjektet jobber tett med alle parter i prosjektet og analyserådet, for å gi en oversikt over behandlingsforløp på nyrekreft. Prosjektet varer ut 2022.

Nyrekreft er en av kreftformene hvor det ikke er tilknyttet et kvalitetsregister. Det vil si at det er en del mindre informasjon om utredning, oppfølging og behandling enn for andre kreftformer.

I INSPIRE så samles det inn data for alle kreftformer.

Hensikten med INSPIRE:nyrekreft er å finne ut hvordan vi bør bearbeide og klargjøre legemiddeldata for datautlevering for kreftformer uten kvalitetsregister.

Prosjektdokumenter

Ta kontakt med prosjektleder for tilgang til prosjektdokumentene. 

  • Prosjektbegrunnelse (business case)
  • Styringsdokument
  • Styringsgruppens mandat
  • Retningslinjer for kommunikasjon
  • Analyserådets mandat
  • Mal for avtale med partene

Organisering

  • Styringsgruppe: Representasjon fra alle parter og ledes av Kreftregisterets direktør
  • Sub-board: LMI og deltakende firmaer
  • Prosjektgruppe: Kreftregisteret
  • Analyseråd: Representasjon fra alle parter i prosjektet, FHI, SLV, NPR, Sykehusinnkjøp og klinikere på fagområdet

Privat - offentlig - frivillig samarbeid

INSPIRE:nyrekreft er et samarbeid mellom 4 legemiddelselskaper (se liste til høyre), Kreftforeningen, Invent2, LMI, de regionale helseforetakene og Kreftregisteret.

Resultat

INSPIRE:nyrekreft er ferdigstillt. Rapport med resultater om medikamentell kreftbehandling ved nyrekreft ble publisert 23.03.2023.

Last ned rapporten INSPIRE:kidney cancer her