image

INSPIRE:lungekreft

INSPIRE:lungekreft var det første INSPIRE-prosjektet og sørget for å etablere datafangst om medikamentell kreftbehandling fra helseforetakene til Kreftregisteret. Rapporten fra INSPIRE:lungekreft viste for første gang hvilken medikamentell behandling lungekreftpasienter får i Norge. Fra april 2021 er det kvalitetsregisteret for lungekreft som følger opp medikamentell lungekreftbehandling i sine årsrapporter.

Pilotprosjektet som overgikk forventningene

INSPIRE ble satt igang som et pilotprosjekt i 2019 for å prøve å få inn data om medikamentell kreftbehandling fra utvalgte sykehus, til Kreftregisteret. To år senere hadde Kreftregisteret mottatt data om medikamentell kreftbehandling fra hele Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt-Norge, fra flere sykehus så langt tilbake i tid som 2008. Det var avgjørende av prosjektet fikk støtte fra de regionale fagdirektørene, fagmiljøene, kreftpasientene m.fl. for å få dette til. Prosjektet har hatt god dialog med helseforetakene og IKT-organisasjonene underveis. De har akseptert og innført løsningen for datafangst og overføring av data på forholdsvis kort tid, fordi det er felles enighet om at dette er viktig.

Privat - offentlig - frivillig samarbeid

INSPIRE:lungekreft var et samarbeid mellom 12 legemiddelselskaper (se liste til høyre), Kreftforeningen, Invent2, LMI, de regionale helseforetakene og Kreftregisteret.  

Resultat

INSPIRE:lungekreft resulterte i at medikamentell kreftbehandling nå rapporteres til Kreftregisteret. Prosjektet resulterte også i at analyser og oversikt over medikamentell lungekreftbehandling ble publisert for første gang (link til rapporten til høyre). Under finnes linker til lanseringswebinaret og et webinar arransjert av EHiN.

Webinar 07.04.2021: Lansering av rapporten fra INSPIRE:lungekreft

Webinar 09.04.2021: INSPIRE og den store jakten på helsedata