INSPIRE:brystkreft

INSPIRE:brystkreft er det andre prosjektet i INSPIRE. Prosjektet skal sørge for kontinuerlig og regelmessig datafangst fremover, og publisere de første analysene på medikamentell brystkreftbehandling.
Sist oppdatert:

Brystkreft er den andre kreftdiagnose der prosjektet INSPIRE kobler medikamentell kreftbehandling sammen med diagnosedata og andre behandlingsdata i Kreftregisteret. Prosjektet jobber tett med alle parter i prosjektet og analyserådet, for å gi en oversikt over behandlingsforløp på brystkreft. Sluttrapporten fra INSPIRE:brystkreft ble publisert 7. april 2022. INSPIRE:brystkreft er avsluttet og videre drift og oppdatering av medikamentell brystkreftbehandling håndteres av kvalitetsregisteret for brystkreft.

Prosjektdokumenter

Ta kontakt med prosjektleder for tilgang til prosjektdokumentene. 

  • Prosjektbegrunnelse (business case)
  • Styringsdokument
  • Styringsgruppens mandat
  • Retningslinjer for kommunikasjon
  • Analyserådets mandat
  • Mal for avtale med partene

Organisering

  • Styringsgruppe: Representasjon fra alle parter og ledes av Kreftregisterets direktør
  • Sub-board: LMI og deltakende firmaer
  • Prosjektgruppe: Kreftregisteret
  • Analyseråd: Representasjon fra alle parter i prosjektet, FHI, SLV, NPR, Sykehusinnkjøp og repsresentanter fra kvalitetsregisteret for brystkreft deres fagrådet

Privat - offentlig - frivillig samarbeid

INSPIRE:brysktreft var et samarbeid mellom 5 legemiddelselskaper (se liste til høyre), Kreftforeningen, Invent2, LMI, de regionale helseforetakene og Kreftregisteret.

Resultat

INSPIRE:brystkreft videreførte arbeidet fra INSPIRE:lungekreft som etablerte datafangst av medikamentell kreftbehandling til Kreftregisteret. Prosjektet resulterte også i at analyser og oversikt over medikamentell brystkreftbehandling ble publisert for første gang (link til rapporten til høyre). Medikamentell kreftbehandling på brystkreft har blitt klargjort for utlevering av statistikk, og til forskning og kvalitetssikring.