INSPIRE:brystkreft

INSPIRE:brystkreft er det andre prosjektet i INSPIRE. Prosjektet skal sørge for kontinuerlig og regelmessig datafangst fremover, men også publisere de første analysene på medikamentell brystkreftbehandling.

Brystkreft er den andre kreftdiagnose der prosjektet kobler medikamentell kreftbehandling sammen med diagnosedata og andre behandlingsdata. Prosjektet kommer å jobbe tett med alle parter i prosjektet og analyserådet for å gi en oversikt over behandlingsforløp på brystkreft. Sluttrapporten fra INSPIRE:brystkreft med analyser publiseres mars 2022.

Prosjektdokumenter

Ta kontakt med prosjektleder for tilgang til prosjektdokumentene. 

  • Prosjektbegrunnelse (business case)
  • Styringsdokument
  • Styringsgruppens mandat
  • Retningslinjer for kommunikasjon
  • Analyserådets mandat
  • Mal for avtale med partene

Organisering

  • Styringsgruppe: Representasjon fra alle parter og ledes av Kreftregisterets direktør
  • Sub-board: LMI og deltakende firmaer
  • Prosjektgruppe: Kreftregisteret
  • Analyseråd: Representasjon fra alle parter i prosjektet, FHI, SLV, NPR, Sykehusinnkjøp og repsresentanter fra kvalitetsregisteret for brystkreft deres fagrådet