INSPIRE:brystkreft

INSPIRE:brystkreft er det andre prosjektet i INSPIRE. Prosjektet skal sørge for kontinuerlig og regelmessig datafangst fremover, og publisere de første analysene på medikamentell brystkreftbehandling.
Sist oppdatert: 07.04.2022

Brystkreft er den andre kreftdiagnose der prosjektet INSPIRE kobler medikamentell kreftbehandling sammen med diagnosedata og andre behandlingsdata i Kreftregisteret. Prosjektet jobber tett med alle parter i prosjektet og analyserådet, for å gi en oversikt over behandlingsforløp på brystkreft. Sluttrapporten fra INSPIRE:brystkreft med analyser publiseres 7. april 2022.

Prosjektdokumenter

Ta kontakt med prosjektleder for tilgang til prosjektdokumentene. 

  • Prosjektbegrunnelse (business case)
  • Styringsdokument
  • Styringsgruppens mandat
  • Retningslinjer for kommunikasjon
  • Analyserådets mandat
  • Mal for avtale med partene

Organisering

  • Styringsgruppe: Representasjon fra alle parter og ledes av Kreftregisterets direktør
  • Sub-board: LMI og deltakende firmaer
  • Prosjektgruppe: Kreftregisteret
  • Analyseråd: Representasjon fra alle parter i prosjektet, FHI, SLV, NPR, Sykehusinnkjøp og repsresentanter fra kvalitetsregisteret for brystkreft deres fagrådet