Formidling

Resultater fra prosjektet vil bli publisert i åpne vitenskapelige tidsskrifter

Orumaa M, Lahlum EJ, Gulla M, Tota J, Nygård M, Nygård S. Quadrivalent HPV vaccine effectiveness against cervical intraepithelial lesion grade 2 or worse in Norway: A registry-based study of 0,9 million Norwegian women. J Infect Dis. 2024 Apr 25:jiae209. doi: 10.1093/infdis/jiae209. Epub ahead of print. PMID: 38658353.