Finansiering og samarbeid

Studien er finansiert og gjennomføres i samarbeid med Merck & Co, Inc.

                         

                                                              Merck & Co, Inc