Deltakerinformasjon

Reservasjonsrett og informasjonssikkerhet

RRP studien benytter helseopplysninger fra Kreftregisteret, Legemiddelregisteret, Nasjonalt Vaksinasjonsregister (SYSVAK).

Tilgjengeliggjøring av opplysningene er godkjent med hjemmel i helseregisterloven § 19b og 19c.

Personkonsekvensvurdering foreligger og er godkjent av personvernombud ved OUS.

 

Dine rettigheter til innsyn i dine opplysninger

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er lagret om deg. Dersom du ønsker innsyn i dine opplysninger må denne henvendelsen rettes direkte til det aktuelle registeret. Informasjon om hvordan du kan be om innsyn i de ulike registrene finner du ved å følge linkene under: 

Kreftregisteret - Legemiddelregisteret - Nasjonalt vaksinasjonsregister