Epidemiologiske HPV-studier

Kreftregisterets forskning omfatter forekomst, forebygging, naturlig forløp og utvikling av kreft, samt evaluering av effekten og sikkerheten av HPV-vaksinen Gardasil i Norge og Norden.

Sist oppdatert: 20.01.2021

Pågående prosjekter

HPV-biobanken

Biomarkører for HPV

Langtidsoppfølging av HPV-vaksinen

HPV-vaksinering og screening blant kvinner født 1975-1996

Vaksinasjonseffekt: Kjønnsvortetrender i Norge

Forebyggende tiltak mot livmorhalskreft: Forbedring av masseundersøkelsen og innvirkning av HPV-vaksine, kvinners livsstil og helse

Celleprøve til alle

Forbedring av masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Regionale forskjeller i livmorhalskreft i Norge

Persontilpasset screening mot livmorhalskreft

Fight HPV og bekjemp livmorhalskreft! 

Equalscreen: Økt oppmøte og mindre sosial ulikhet i screening mot livmorhalskreft

Forekomst av HPV blant befolkningen

Forekomst av HPV-typer blant kvinner med forstadier og livmorhalskreft

Kartlegging av endring i immunresponsen mot en HPV-infeksjon over tid

 

I dag har vi en egen forskningsseksjon som fokuserer på epidemiologisk HPV-forskning - altså forskning på hvordan HPV-relaterte sykdommer utvikler seg, både hos den enkelte pasient, og i ulike befolkninger. Se alle sammen her.

Seksjonenhar et utstrakt samarbeid med andre institutter og forskere, både internt og utenfor Kreftregisteret.