Vitamin-D, leptin, overvekt og føflekkreft

I denne studien undersøkes det hvorvidt overvekt, leptin og vitamin D er relatert til risiko/overlevelse av føflekkreft, samt risiko for ny primær kreftsykdom etter føflekkreft.

Sist oppdatert: 06.12.2019

Prosjektgruppen.                                         Foto:Inger M. Nergaard, Statens strålevern

Bakgrunn:

 

Norge har en høy og økende forekomst av melanom og norske pasientene har dårligere overlevelse sammenlignet med pasienter med føflekkreft i andre land. Den sterke økningen i forekomst forårsaker i hovedsak av soleksponering. Men, andre faktorer kan sammen med sol være med å påvirke risikoen. Overvekt er knyttet til en rekke kreftformer og kan også være av betydning for melanom. Tidligere studier antyder at et lavt nivå av vitamin D og et høyt nivå av sulthormonet leptin, kan bidra til utvikling og progresjon av føflekkreft. I denne studien brukes data og serumprøver fra Janus serumbank koblet med data fra Kreftregisteret. 

Formål:

Formålet med studien er å studere etiologi ved føflekkreft ved å belyse følgende spørsmål; 1) Hvorvidt risiko og overlevelse etter føflekkreft er relatert til overvekt, leptin og vitamin D, 2) Hvorvidt risiko for ny primær kreftsykdom etter føflekkreft er relatert til leptin og vitamin D og 3) Hvorvidt risiko for lymfom, etter føflekkreft og visa versa er relatert til vitamin D.

Funn:

Vi har funnet en positiv sammenheng mellom høyde, vekt, BMI og kroppsoverflate og risiko for melanom, samt at vektreduksjon reduserer risikoen. Sammenhengen er sterkere for menn enn for kvinner, som kan ha sammenheng med ulik solingsadferd mellom kjønnene. Vi finner tilsvarende sammenhenger for tumor tykkelse, som også støtter at overvekt kan spille en rolle i melanomutviklingen. I pågående studier undersøker vi hvorvidt vi finner tilsvarende sammenheng med hensyn til melanom overlevelse og risiko for en ny kreftsykdom etter melanom. Videre undersøker vi hvorvidt serumnivå av vitamin D og leptin kan være potensielle forklaringsmekanismer.

 

Publikasjoner:

Stenehjem JS, Veierød MB, Nilsen LT, Ghiasvand R, Johnsen B, Grimsrud TK, Babigumira R, Støer NC, Rees JR, Robsahm TE (2018)

Anthropometric factors and Breslow thickness: Prospective data on 2570 cutaneous melanoma cases in the population-based Janus Cohort
Br J Dermatol (in press)
PubMed 29858512

Stenehjem JS, Grimsrud TK, Rees J, Vos L, Babigumira R, Veierød MB, Robsahm TE. A protocol for prospective studies of 25-hydroxyvitamin D, leptin and body mass index in relation to cutaneous melanoma incidence and survival. BMJ Open (2017).

Stenehjem JS, Veierød MBNilsen LTGhiasvand RJohnsen BGrimsrud TKBabigumira RRees JR, Robsahm TE (2017). Anthropometric factors and cutaneous melanoma: Prospective data from the population-based Janus CohortInt J Cancer (2017). 

 

I media:

"Overvekt øker tykkelsen på føflekkreft-svulster" - Dagsavisen

 "Ny studie viser sammenheng mellom overvekt og tykkelse på føflekksvulst" - Nettavisen

"Overvekt og sol er en farlig kombinasjon" - Dagbladet

"Overvekt øker tykkelsen på føflekkreft-svulster" - Kreftregisteret.no

"Overvekt gir økt risiko for føflekkreft" - NRK

"Kreftregisteret om føflekkreft" - NRK Dagsnytt 11. okt 2017

"Overvektige menn har økt risiko for føflekkreft" - VG

"Overvektige menn har høyere risiko for føflekkreft" - Dagens Medisin

"Overvektige menn har større sjanse for å få føflekkreft" - TV2

"Risikoen for føflekkreft øker hos overvektige menn" - forskning.no

"Risikoen for føflekkreft øker hos overvektige menn" - Klassekampen

"Overvektige menn har høyere risiko for føflekkreft" - Kreftregisteret.no