Årsmøte referansegruppen

Årsmøte referansegruppen 2020

29. januar 2020 hadde prosjektgruppen i Kreftrisiko blant brannmenn årsmøte med referansegruppen i prosjektet. STAMI og Kreftregisteret gikk gjennom året som har vært og videre arbeid. Kreftregisteret har jobbet med å ferdigstille oversikten over alle personer som har vært brannmenn i de deltakende etatene helt tilbake fra 1950/60-tallet og fram til i dag. De jobber nå med siste kvalitetssikring av dataene. STAMI har samlet inn urinprøver fra brannkonstabler i forbindelse med reelle branner og øvelsesbranner i prosjektet. Det har også blitt avholdt 3 øvelsesbranner i hus og 4 øvelsesbranner i kjøretøy med målinger, samt målinger ved en etterslukking og ved vask av utsyr på brannstasjonen. STAMI er godt i gang med analysene. En eksponeringsrapport fra STAMI vil bli ferdigstilt i løpet av 2020.

Deltakere tilstede:

Kristina Kjærheim (overlege, KRG), Ronnie Babigumira (data manager, KRG), Marie Danielsen (forskningsassistent, KRG), Jarle Jacobsen (PhD, KRG), Niki Marjerrison (PhD, KRG), Ingunn Sivertsen (spesialkonsulent, KRG), Raymond Olsen (forsker, STAMI), Cecilie Rosting (postdoktor, STAMI), Karl Nordby (avdelingsdirektør, STAMI), Dag Skaseth (Fagforbundet), Torgeir Holm (Fagforbundet), Cecilie Sjåland (LO), Trond Busterud (Brannforbundet), Terje Sørensen (Brannmenn mot kreft, stiller for Tommy Kristoffersen), Ole Andre Olsvik (Brannmenn mot kreft, stiller for Torkjell Helle), Rune Kristiansen (Bergen brannvesen/DNMF, stiller for Lasse Vestby)

Årsmøte referansegruppen 2019

17. januar 2019 hadde prosjektgruppen i Kreftrisiko blant brannmenn årsmøte med referansegruppen i prosjektet.

Vi gikk gjennom året som har vært, der både Kreftregisteret og STAMI kunne fortelle om spennende fremgang. Det er nå 18 etater med på prosjektet, hvor Ålesund ble vårt nyeste tilskudd i november 2018. Alle etatene jobber nå godt med å registrere sine røykdykkende heltidsbrannmenn slik at det senere kan forskes på eksponeringsfare for hvert individ, og ved hver etat. Det jobbes også med arbeidskartleggingen som snart er i mål ved de aller fleste etatene.

STAMI er godt i gang med målinger både før, underveis og etter øvelsesbranner. Det er planlagt deltakelse ved flere øvelsesbranner i 2019 for å samle inn prøver og gjøre målinger ved røykdykking. Det gjøres også flere undersøkelser på vaskerutiner ved brannetatene, blant annet på ulltrøyer og brannhetter.

 F.V.Tommy Kristoffersen (Brannmenn mot kreft), Sindre Wiers (Maskinistforbundet –stiller for Lasse Vestby), Nils Kristiansen (pensjonist OBRE – stiller for Einar Bakkevig), Ronnie Babigumira (data manager, Kreftregisteret), Torkjell Helle (Brannmenn mot kreft), Tom K Grimsrud (overlege, Kreftregisteret), Cecilie Sjåland (LO), Dag Skarseth (Fagforbundet), Kristina Kjærheim (nestleder Forskningsavdelingen/overlege, Kreftregisteret), Marie Danielsen (forskningsassistent, Kreftregisteret), Cecilie Rosting (postdoktor, STAMI), Raymond Olsen (forsker, STAMI), Lill Thorsen (Kreftforeningen) Karl Nordby (avdelingsdirektør, STAMI).