Årsmøte med den faglige referansegruppen

Årlig arrangerer Kreftregisteret et møte for å legge frem nye resultater i prosjektet, og diskutere dem og veien videre med den faglige referansegruppen. Stami presenterer også resultater på dette møtet.

Årsmøte med referansegruppen 2023

Det årlige møtet med referansegruppen for prosjektet «kreftrisiko blant brannmenn» ble gjennomført 01. februar på Kreftregisteret. Representanter fra Stami, Brannmenn mot kreft, Fagforbundet, OBRE, Kreftforeningen, Arbeidstilsynet og Branntjenestenes yrkesorganisasjon var alle til stede.

På møtet ble det diskutert de siste resultatene fra Stami sitt prosjekt, hvor det blant annet ble funnet sikker økning i konsentrasjonen av en metabolitt av benzen og en markør for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i urinen til en gruppe på 205 brannkonstabler 6 timer etter arbeid knyttet til brann.

I tillegg ble det gode diskusjoner omkring eksponeringsforhold blant brannkonstabler, og Kreftregisterets arbeid med yrkeseksponering og risikoen for urinveis- og prostatakreft blant brannkonstabler.

Veien videre for Kreftregisteret og Stami i prosjektet er blant annet en utvidelse av kohorten til å inkludere flere brannetater, samt publisering av eksponeringsartikler. Stami skal også undersøke de eksisterende urin- og blodprøvene ytterligere for kunnskap om flere PAH-metabolitter.

Fra venstre, bak: Tina Sture (Kreftregisteret), Ingvild Berg (Kreftforeningen), Dag Skaseth (Fagforbundet), Tom K. Grimsrud (Kreftregisteret), Tommy Kristoffersen (Brennmenn mot kreft), Bergljot Fuhr Lunde (LO). Fra venstre, foran: Niki Marjerrison, Kristina Kjærheim (Kreftregisteret), Raymond Olsen (Stami), Torkjell Helle (Brannmenn mot kreft) og Sissel Strømme Planting (OBRE). 

Deltakere på Teams: Astrid Lund Ramstad (Arbeidstilsynet) og Trond Busterud (Branntjenestens Yrkesorganisasjon)

Årsmøte med referansegruppen 2020

29. januar 2020 hadde prosjektgruppen i Kreftrisiko blant brannmenn årsmøte med referansegruppen i prosjektet. STAMI og Kreftregisteret gikk gjennom året som har vært og videre arbeid. Kreftregisteret har jobbet med å ferdigstille oversikten over alle personer som har vært brannmenn i de deltakende etatene helt tilbake fra 1950/60-tallet og fram til i dag. De jobber nå med siste kvalitetssikring av dataene. STAMI har samlet inn urinprøver fra brannkonstabler i forbindelse med reelle branner og øvelsesbranner i prosjektet. Det har også blitt avholdt 3 øvelsesbranner i hus og 4 øvelsesbranner i kjøretøy med målinger, samt målinger ved en etterslukking og ved vask av utsyr på brannstasjonen. STAMI er godt i gang med analysene. En eksponeringsrapport fra STAMI vil bli ferdigstilt i løpet av 2020.

Deltakere tilstede:

Kristina Kjærheim (overlege, KRG), Ronnie Babigumira (data manager, KRG), Marie Danielsen (forskningsassistent, KRG), Jarle Jacobsen (PhD, KRG), Niki Marjerrison (PhD, KRG), Ingunn Sivertsen (spesialkonsulent, KRG), Raymond Olsen (forsker, STAMI), Cecilie Rosting (postdoktor, STAMI), Karl Nordby (avdelingsdirektør, STAMI), Dag Skaseth (Fagforbundet), Torgeir Holm (Fagforbundet), Cecilie Sjåland (LO), Trond Busterud (Brannforbundet), Terje Sørensen (Brannmenn mot kreft, stiller for Tommy Kristoffersen), Ole Andre Olsvik (Brannmenn mot kreft, stiller for Torkjell Helle), Rune Kristiansen (Bergen brannvesen/DNMF, stiller for Lasse Vestby)

Årsmøte med referansegruppen 2019

17. januar 2019 hadde prosjektgruppen i Kreftrisiko blant brannmenn årsmøte med referansegruppen i prosjektet.

Vi gikk gjennom året som har vært, der både Kreftregisteret og STAMI kunne fortelle om spennende fremgang. Det er nå 18 etater med på prosjektet, hvor Ålesund ble vårt nyeste tilskudd i november 2018. Alle etatene jobber nå godt med å registrere sine røykdykkende heltidsbrannmenn slik at det senere kan forskes på eksponeringsfare for hvert individ, og ved hver etat. Det jobbes også med arbeidskartleggingen som snart er i mål ved de aller fleste etatene.

STAMI er godt i gang med målinger både før, underveis og etter øvelsesbranner. Det er planlagt deltakelse ved flere øvelsesbranner i 2019 for å samle inn prøver og gjøre målinger ved røykdykking. Det gjøres også flere undersøkelser på vaskerutiner ved brannetatene, blant annet på ulltrøyer og brannhetter.

 F.V.Tommy Kristoffersen (Brannmenn mot kreft), Sindre Wiers (Maskinistforbundet –stiller for Lasse Vestby), Nils Kristiansen (pensjonist OBRE – stiller for Einar Bakkevig), Ronnie Babigumira (data manager, Kreftregisteret), Torkjell Helle (Brannmenn mot kreft), Tom K Grimsrud (overlege, Kreftregisteret), Cecilie Sjåland (LO), Dag Skarseth (Fagforbundet), Kristina Kjærheim (nestleder Forskningsavdelingen/overlege, Kreftregisteret), Marie Danielsen (forskningsassistent, Kreftregisteret), Cecilie Rosting (postdoktor, STAMI), Raymond Olsen (forsker, STAMI), Lill Thorsen (Kreftforeningen) Karl Nordby (avdelingsdirektør, STAMI).