Sykdomsforløp hos blærekreftpasienter

Blærekreft er den fjerde hyppigste kreftformen blant menn, og mer enn halvparten av pasientene får tilbakefall. I denne studien skal vi se på sykdomsforløpet for pasienter diagnostisert med blærekreft.

Sist oppdatert: 05.01.2021

Bakgrunn og hensikt

Studien tar utgangspunkt i alle blærekreftpasienter diagnostisert fra 1996 og til 2016 og beskriver videre sykdomsforløp for disse pasientene etter den første blærekreftdiagnosen. Denne studien har derfor et kohortdesign.

Vi kobler sammen data fra Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret og Norsk Pasientregister (2008-2016), og kan på denne måten finne ut når pasientene er diagnostiserte med blærekreft for første gang, detaljer om kreftdiagnosen, om de har fått behandling (og hvilken), hvor ofte de har vært til kontroll og hva resultatet var.

Vi har også mulighet til å undersøke om det er en sammenheng mellom blærekreft og andre sykdommer senere i livet.

En viktig fordel med dette prosjektet er økt kunnskap om sykdomsforløpet ved en blærekreftdiagnose. Dette kan ha direkte eller indirekte konsekvenser for en mer tilpassetbehandling eller oppfølgingsstrategi for blærekreftpasienter i fremtiden.

Samfunnsnytten er dermed stor fordi resultatene kan føre til en bedre tilpasset oppfølging og behandling av blærekreftpasienter.

Deltakerinformasjon

Prosjektet er basert på registerdata, og vi vil ikke være i direkte kontakt med deltakerne. Deltagelse innebærer ingen aktiv handling fra den enkelte pasient. Det vil således ikke medføre noen skade eller belastning for pasientene inkludert i studien.

Alle opplysningene blir behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter den enkelte pasient til dens opplysninger gjennom en navneliste.

Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten, og som kan finne tilbake til den enkelte pasient.

Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltindivider i resultatene av studien når disse publiseres. 

Informasjonsbrev om reservasjonsrett

Delprosjekt

1) Det primære formålet for dette delprosjektet er å evaluere og forbedre behandling og oppfølging av pasienter med stadium T1 blærekreft i Norge (PhD student: Augun Blindheim).

2) Det primære formålet for dette delprosjektet er å evaluere og forbedre behandling og oppfølging av pasienter med muskelinfiltrerende blærekreft i Norge (PhD student:Christina Tanem Møller). Les mer om prosjektet her.

I media

Kreftforeningen - "Mer blest om blaerekreft"

Aftenposten - "Hvorfor holder alle kjeft om blærekreft"

kk.no - "Det både snakkes om og forskes lite på blærekreft

Forskning.no - "Derfor kan blærekreft være mer dødelig for kvinner"

Tidsskriftet "Kjonnsforskjeller i overlevelse ved blærekreft"

Publikasjoner

Blindheim A, Fosså S, Babigumira R, Myklebust TÅ, Haug E, Arum CJ, Andreassen BK (2020)
T1 bladder cancer in Norway: treatment and survival
Scand J Urol, 54 (5), 370-375
DOI 10.1080/21681805.2020.1803401, PubMed 32783590

Normann CO, Opheim R, Andreassen BK, Bernklev T, Haug ES (2020)
Health-related quality-of-life after radical cystectomy among Norwegian men and women compared to the general population
Scand J Urol, 54 (3), 181-187
DOI 10.1080/21681805.2020.1754906, PubMed 32343159

Hektoen HH, Robsahm TE, Andreassen BK, Stenehjem JS, Axcrona K, Mondul A, Gislefoss RE (2020)
Lifestyle associated factors and risk of urinary bladder cancer: A prospective cohort study from Norway
Cancer Med, 9 (12), 4420-4432
DOI 10.1002/cam4.3060, PubMed 32319230

Andreassen BK, Grimsrud TK, Haug ES (2018)
Bladder cancer survival: Women better off in the long run
Eur J Cancer, 95, 52-58
DOI 10.1016/j.ejca.2018.03.001, PubMed 29635144

Gislefoss RE, Stenehjem JS, Hektoen HH, Andreassen BK, Langseth H, Axcrona K, Weiderpass E, Mondul A, Robsahm TE (2018)
Vitamin D, obesity and leptin in relation to bladder cancer incidence and survival: prospective protocol study
BMJ Open, 8 (3), e019309
DOI 10.1136/bmjopen-2017-019309, PubMed 29602840

Andreassen BK, Myklebust TÅ, Haug ES (2017)
Crude mortality and loss of life expectancy of patients diagnosed with urothelial carcinoma of the urinary bladder in Norway
Scand J Urol, 51 (1), 38-43
DOI 10.1080/21681805.2016.1271354, PubMed 28084860

Andreassen BK, Aagnes B, Gislefoss R, Andreassen M, Wahlqvist R (2016)
Incidence and Survival of urothelial carcinoma of the urinary bladder in Norway 1981-2014
BMC Cancer, 16 (1), 799
DOI 10.1186/s12885-016-2832-x, PubMed 27737647