HPV-vaksinering og screening blant kvinner født 1975-1996

Prosjektet tar sikte på å sammenligne kvinner som har tatt HPV-vaksinen med uvaksinerte kvinner når det gjelder oppmøte og resultat av livmorhalskreftscreening
Sist oppdatert:

Hensikt

Studien inkluderer kvinner som ikke ble tilbudt rutinevaksinering mot HPV i Barnevaksinasjonsprogrammet, men som har hatt mulighet til å kjøpe vaksinen selv eller har blitt tilbudt innhentingsvaksinering.

Prosjektet tar sikte på å sammenligne vaksinerte og ikke-vaksinerte kvinner i disse fødselskohortene med hensyn til oppmøte og resultater av screening.

Datagrunnlag

Dette er en registerbasert, ikke-intervenerende studie. Det betyr at all informasjon som brukes i studien allerede er innsamlet, og studien vil derfor ikke kreve aktiv deltakelse fra de som inngår i studiens datamateriale.

Kreftregisteret definerer studiekohorten, som i dette tilfellet er norske kvinner født i perioden 1975 - 1996. Fra Kreftregisteret innhentes informasjon om eventuelle datoer og resultater fra celleprøver som kvinnene har tatt.

Fra Reseptregisteret og SYSVAK innhentes eventuelle data om når HPV-vaksine ble utskrevet/tatt. Fra Statistisk Sentralbyrå innhentes data om sosioøkonomisk status. Data fra alle disse registrene kobles sammen. Innhenting og kobling av data er mulig ved bruk av personnummeret.

Etisk vurdering og juridisk godkjenning for utførelse av prosjektet er gitt av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, og Datatilsynet. Hvert register gjør også grundige vurderinger for å minimere muligheten for krenking av personvern i datasettet som utleveres til analyse.

Før det endelige datasettet utleveres til forskerne vil personnummer fjernes. Det vil ikke være mulig å gjenkjenne individer i publikasjoner fra prosjektet.

Status

Alle data i prosjektet er innhentet fra registrene. Analyse og publisering pågår.